Sme hriešnici, ale nie otroci hriechu

V predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie pápež František na Španielskom námestí v centre Ríma vyprosoval pre obyvateľov mesta vernosť Kristovi a oslobodenie z reťazí zla. Svätý Otec sa zastavil na modlitbu aj v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.
VN SK 09.12.2019
Sme hriešnici, ale nie otroci hriechu

Pápežov dar, kôš plný bielych ruží, prinášajú k mariánskemu stĺpu. Snímka: profimedia.sk

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa viaže na 8. decembra, bola v liturgickom kalendári latinského obradu tento rok prenesená na nasledujúci deň, na pondelok 9. decembra.

Svätý Otec sa tak v Druhú adventnú nedeľu popoludní vybral z Vatikánu do ulíc Večného mesta, aby si v predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie uctil jej zasvätené miesta spolu s obyvateľmi Ríma.

Kroky pápeža smerovali najprv do Baziliky Santa Maria Maggiore, pred oltár so starobylou milostivou ikonou Salus populi romani.

Odtiaľ sa už presunul na tradičné miesto mariánskej pobožnosti pod známymi Španielskymi schodmi, kde sa na námestí s mariánskym stĺpom, v susedstve sídla Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zhromaždili obyvatelia a majitelia obchodov tejto luxusnej obchodnej štvrte, predstavitelia mesta, ale aj veľký počet chorých na vozíčkoch sprevádzaných príbuznými či dobrovoľníkmi.

Na Španielske námestie prichádzajú pápeži v tento deň pravidelne už od roku 1953. Svätý Otec dnes prišiel ešte dostatočne pred súmrakom, 15 minút pred štvrtou. Za spevu Loretánskych litánií položili pod sochou Immaculaty veľký kôš bielych ruží so stuhou s pápežským emblémom.

Po doznení litánií Svätý Otec predniesol modlitbu k Nepoškvrnenej Panne a Matke ako tej, ktorá „aj do najhustejšej tmy odráža ako zrkadlo lúč svetla vzkrieseného Krista“.

Obrátil sa na ňu aj týmito slovami: „Ty, Matka, nám pripomínaš, že sme hriešnici, ale nie sme už otrokmi hriechu! Tvoj Syn svojou obetou zlomil moc zla, premohol svet. O tomto rozpráva všetkým pokoleniam tvoje srdce, jasné ako nebo, na ktorom vietor rozohnal každý mrak.“

Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie vyprosoval Svätý Otec pre mesto Rím i pre celý svet od zkrieseného Krista „rozlámanie reťazí zla, vyslobodenie z pút závislostí, prerušenie tých najzločinnejších väzieb a obmäkčenie zatvrdnutých sŕdc“.