Sme povolaní veriť vo vzkriesenie

Svätý Otec celebroval 5. novembra na oltári katedry vo vatikánskej bazilike svätú omšu za 169 zosnulých kardinálov a biskupov, ktorých si Pán povolal do večnosti za posledný rok. Traja z nich boli Slováci.

VN SK 10.11.2020
Sme povolaní veriť vo vzkriesenie

Z členov kardinálskeho zboru zomrelo za posledný rok šesť osobností: člen rehole augustiniánov kardinál Prosper Grech pôvodom z Malty, taliansky kardinál Renato Corti, kardináli Zenon Grocholewski z Poľska a Adrianus Johannes Simonis z Holandska, kardinál Marian Jaworski z Ukrajiny, ktorý veľkú časť života prežil v Poľsku, a napokon kardinál Anthony Soter Fernandez z Malajzie.

V dlhom zozname 163 arcibiskupov a biskupov boli aj traja pochádzajúci zo Slovenska: Ján Eugen Kočiš, Milan Šášik a Štefan Sečka.

Svätý Otec vo svojej homílii poukázal na to, že „sme povolaní veriť vo vzkriesenie nie ako na nejakú vidinu na obzore, ale ako na prítomnú udalosť, ktorá sa nás tajomne dotýka už teraz“.

Podľa pápeža to však neznamená, že ľudsky ignorujeme rozpaky, ktoré máme pred smrťou, a ako príklad uviedol udalosť Lazárovej smrti. „Samotný Pán Ježiš, keď videl, ako Lazárove sestry a tí, čo boli s nimi, plačú, nielenže neskrýval svoje pohnutie, ale – ako dodáva evanjelista Ján: zaslzil (Jn 11, 35).“

Ježiš je teda vo všetkom okrem hriechu s nami plne solidárny, prežil drámu žiaľu nad stratou milovaného človeka.

Svätý Otec vyzval všetkých veriacich, aby obnovili veľký skok viery tým, že už teraz vstúpime do svetla zmŕtvychvstania. „Keď dôjde k tomuto skoku, náš spôsob myslenia a videnia sa zmení. Oko viery, presahujúc veci viditeľné, vidí určitým spôsobom to, čo je neviditeľné.

Každá udalosť sa potom hodnotí vo svetle inej dimenzie, tej večnej. Z tohto dôvodu zoči-voči záhade smrti musí aj veriaci človek ustavične prežívať obrátenie.

Každý deň sme povolaní ísť nad rámec predstavy, ktorú inštinktívne máme o smrti ako o úplnom zničení človeka; presiahnuť to, čo je banálne viditeľné, zafixované a ošúchané myšlienky, verejné mienky, aby sme sa kompletne zverili Pánovi,“ uviedol v homílii pápež František.