Smutný rekord počtu vandalských útokov v Španielsku

Rok 2019 bol v Španielsku v podmienkach demokracie rekordným rokom, pokiaľ ide o počet útokov na chrámy v tejto krajine. Vyplýva to zo štatistík Observatória pre náboženskú slobodu a svedomie.
E- kai 09.06.2020
Smutný rekord počtu vandalských útokov v Španielsku

Cieľom vandalizmu sa stalo 46 chrámov, šesť protestantských zborov, dve mešity a jedna synagóga. Rok predtým sa udialo 53 skutkov vandalizmu v španielskych svätyniach. Štatistiky dokazujú, že tento jav rastie.

Kým v roku 2014 bol počet útokov na chrámy ledva 8, v roku 2017 to už bolo 44 prípadov.

Na jeseň minulého roku skupina troch senátorov vyzvala členov parlamentu, aby podnikli kroky na ochranu chrámov - najmä Katolíckej cirkvi v Španielsku - vzhľadom na rastúci počet útokov vandalov, najviac od občianskej vojny v krajine (1936 - 1939).

Politici, ktorí požiadali o právne opatrenia na ochranu priestorov náboženského kultu, poznamenali, že postupne narastá aj počet útokov na veriacich ľudí.