Spomienku sv. Faustíny Kowalskej budeme sláviť v októbri

Katolícka cirkev latinského obradu bude každoročne 5. októbra sláviť ľubovoľnú spomienku sv. Faustíny Kowalskej, panny. Jej zaradenie do všeobecného rímskeho kalendára ustanovila dekrétom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
VN SK 19.05.2020
Spomienku sv. Faustíny Kowalskej budeme sláviť v októbri

Dekrét nesie dátum 18. mája a podpísal ho prefekt kongregácie, kardinál Robert Sarah a sekretár Arthur Roche.

Dekrét pripomína základy duchovnosti sv. Faustíny a jej životný profil. Sv. Mária Faustína Kowalská (krstným menom Elena) sa narodila v roku 1905 v dedinke Głogowiec pri meste Lodž a zomrela v Krakove v roku 1938. Svoju mladosť strávila medzi sestrami Matky Božieho milosrdenstva.

Príbeh o tom, čo v nej Pán vykonal, sama opísala v Denníčku svojej duše, svätyni stretnutia s Pánom Ježišom. Počúvajúc toho, ktorý je Láska a Milosrdenstvo, pochopila, že žiadna ľudská bieda sa nemôže porovnávať s milosrdenstvom, ktoré nevyčerpateľne prúdi z Kristovho srdca. Stala sa tak inšpirátorkou hnutia zameraného na hlásanie a vzývanie Božieho milosrdenstva pre celý svet.

Kanonizovaná bola v roku 2000 sv. Jánom Pavlom II. a jej meno sa rýchlo stalo známym v celom svete. V Božom ľude, rovnako u duchovných pastierov ako u laických veriacich, sa tým ešte viac rozšírila úcta k Božiemu milosrdenstvu, jeho vzývanie a dosvedčovanie životom.

Prílohou dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sú aj príslušné liturgické texty v latinskom origináli.