Správy rakúskych biskupov pápežovi Piovi XI. sú na webe

Projekt Katolíckej teologickej fakulty Viedenskej univerzity, ktorý už od roku 2008 spracováva vzťah rakúskych biskupov k pápežovi Piovi XI., sa môže pochváliť digitálnou lahôdkou pre cirkevných historikov.
VN CZ 16.07.2020
Správy rakúskych biskupov pápežovi Piovi XI. sú na webe

Pápež Pius XI. Snímka: wikimedia commons

V týchto dňoch boli v on-line verzii uverejnené správy rakúskych pastierov, mapujúce v päťročných úsekoch život tejto miestnej cirkvi a adresované do Vatikánu za pontifikátu Pia XI. v rokoch 1922 - 1939.

Niekoľko stoviek strán tejto digitálnej edície obsahuje správy všetkých vtedajších rakúskych biskupov v latinskom origináli a nemeckom preklade. Ich prostredníctvom je možné nahliadnuť ako na cirkevno-štatistickú situáciu oných rokov, tak aj na spoločenský a politický vývoj v krajine bezprostredne susediacej s vtedajším Československom. Navyše ročné správy odkrývajú názory biskupov v rozhodujúcich konečných rokoch prvej rakúskej republiky.

Paleta prediskutovaných tém je, pochopiteľne, široká a siaha od manželskej morálky cez pozorovanie sociálnych zmien v dôsledku turizmu až po hodnotenie politického stavu v krajine.

Napríklad biskupi Adam Hefter (Gurk), Johannes Maria Gföllner (Linz) a Sigismund Waitz (Innsbruck) v správach pápežovi „nijako neskrývajú smútok po zaniknutej monarchii“. Do roku 1933 v biskupských správach prevláda „strach zo socialistov, ktorých väčšina pastierov považuje takmer za sektu, ktorá zvádza robotníkov a vytrháva deťom zo sŕdc vieru“.

Avšak už v októbri 1933 bolo - podľa správy innsbruckého biskupa Waitza - úplne jasné, „že možno najväčšie nebezpečenstvo hrozí zo strany tých, ktorí si hovoria národní socialisti,“ citoval z archívnych biskupských správ viedenský historik Rupert Klieber, ktorý riadi výskumný projekt Pius XI. a Rakúsko.