Stanovená liturgická spomienka sv. Pavla VI.

Dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pápež František ustanovil, že pamiatka sv. Pavla VI. sa bude v Cirkvi sláviť 29. mája, v deň jeho kňazskej vysviacky, ako ľubovoľná liturgická spomienka.
VN SK 11.02.2019
Stanovená liturgická spomienka sv. Pavla VI.

Americký prezident Richard Nixon na návšteve Pavla VI. vo Vatikáne v roku 1969. Snímka: wikimedia commons

Deň úmrtia sv. Pavla VI., 6. august, je totiž sviatok Premenenia Pána.

Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí nesie dátum 25. január 2019.

Spolu s dekrétom boli zverejnené aj súvisiace texty, ktoré majú byť doplnené do liturgických kníh.