Stanovená liturgická spomienka sv. Pavla VI.

Dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pápež František ustanovil, že pamiatka sv. Pavla VI. sa bude v Cirkvi sláviť 29. mája, v deň jeho kňazskej vysviacky, ako ľubovoľná liturgická spomienka.
VN SK 11.02.2019
Stanovená liturgická spomienka sv. Pavla VI.

Deň úmrtia sv. Pavla VI., 6. august, je totiž sviatok Premenenia Pána.

Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí nesie dátum 25. január 2019.

Spolu s dekrétom boli zverejnené aj súvisiace texty, ktoré majú byť doplnené do liturgických kníh.