Stávajme sa milosrdnými

Pápež František slávil svätú omšu v Nedeľu Božieho milosrdenstva o 10.30 v Kostole Ducha Svätého „in Sassia“, ktorý je Svätyňou Božieho milosrdenstva v rámci Ríma a nachádza sa neďaleko Námestia sv. Petra. O svätyňu sa pod vedením rektora stará komunita sestier Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva.
VN SK 13.04.2021
Stávajme sa milosrdnými

Pápež František: „Nechajme sa vzkriesiť pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša.“ Snímka: profimedia.sk

S pápežom Františkom koncelebroval predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Rino Fisichella, rektor svätyne, poľský kňaz Józef Bart a desiatka kňazov z radov tých, ktorých vo Svätom roku milosrdenstva 2016 vymenoval za misionárov milosrdenstva.

V zhromaždení boli vybrané osoby z prostredia rímskych väzníc a nemocníc, vozičkári a tiež niekoľko utečencov a prisťahovalcov z iných krajín. Svätý Otec v homílii upriamil pozornosť na dary, ktoré dal Ježiš skľúčeným apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní. Ako prvý bol dar pokoja, potom Ducha Svätého a napokon rany.

Pokoj

Učeníci boli po Ježišovej smrti v úzkostiach, báli sa a uzavreli sa nielen v dome, ale uzavreli svoje srdcia. Uzavreli sa vo svojich výčitkách, lebo opustili a zapreli Ježiša. On však k nim prichádza a dvakrát im opakuje: Pokoj vám.

„Neprináša pokoj, ktorým sníma vonkajšie problémy, ale pokoj, ktorý prehlbuje vnútornú dôveru. Nie vonkajší pokoj, ale pokoj srdca. Hovorí: ,Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás‘ (Jn 20, 21),“ uviedol pápež František a pokračoval:

„Ježišov pokoj im umožní prejsť od výčitiek k poslaniu. Nie je to upokojenie, nie je to pohodlie, je to vyjdenie zo seba. Ježišov pokoj oslobodzuje z uzatvorení, ktoré ochromujú, láme reťaze, ktoré držia uväznené srdce.

Dnes Ježiš znovu opakuje: Pokoj tebe, ktorý si vzácny v mojich očiach. Pokoj tebe, ktorý si pre mňa dôležitý. Pokoj tebe, ktorý máš poslanie. Nikto nemôže zastávať tvoje miesto. Si nenahraditeľný. A ja ti verím.“

Duch Svätý

Druhý dar, ktorý dal Ježiš učeníkom, bol Duch Svätý na odpúšťanie hriechov. Svätý Otec upozornil na to, že učeníci boli vinní, lebo opustili Ježiša. A tento hriech trýzni.

„Odpustenie v Duchu Svätom je veľkonočným darom pre vnútorné zmŕtvychvstanie. Prosme o milosť prijať ho, objať sviatosť odpustenia. A aby sme chápali, že v centre spovede nie sme my s našimi hriechmi, ale Boh so svojím milosrdenstvom.

Nespovedáme sa, aby sme sa spovedali, aby sme zmalomyseľneli, ale aby sme sa pozdvihli. Tak veľmi to potrebujeme, všetci. Potrebujeme to ako malé deti – zakaždým, keď padnú, potrebujú, aby ich ocko pozdvihol.“

Rany

Tretím darom Ježiša učeníkom, na ktorý upozornil pápež František vo svojej homílii, sú jeho rany. Totiž jeho ranami sme boli uzdravení.

„Ako nás však môže rana uzdraviť? Prostredníctvom milosrdenstva. V tých ranách tak ako Tomáš zakusujeme na dotyk ruky, že Boh nás miluje až do krajnosti, že si osvojil naše rany, že na svojom tele niesol naše krehkosti.

Tie rany sú otvorenými kanálmi medzi ním a nami, ktoré vrhajú milosrdenstvo na naše biedy. Tie rany sú cestami, ktoré nám Boh otvoril dokorán, aby sme vstúpili do jeho nehy a hmatateľne zakúsili, kým je on. A nepochybovali viac o jeho milosrdenstve.“

Na záver homílie pápež František zaprial všetkým veriacim, aby sa nechali „vzkriesiť pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša. A prosme o milosť, aby sme sa stali svedkami milosrdenstva.

Jedine tak bude viera živá. A život bude ucelený. Jedine tak budeme ohlasovať Božie evanjelium, ktoré je evanjeliom milosrdenstva“.