Stojí za to mať Cirkev ako matku

Svätý Otec František v stredu 3. októbra svätou omšou o 10.00 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne slávnostne otvoril 15. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov. Je to už tretia biskupská synoda jeho pontifikátu.
VN SK 05.10.2018
Stojí za to mať Cirkev ako matku

Svätý Otec František otvoril práce Synody biskupov vo Vatikáne. Snímka: profimedia.sk

Téma zasadania, ktoré potrvá od 3. do 28. októbra, znie: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania.“ Na slnkom zaliatom vatikánskom námestí sa spolu s pápežom Františkom a 267 synodálnymi otcami a 49 audítormi modlili za zdarný priebeh viac ako trojtýždňového stretnutia tisíce veriacich.

Svätá omša
„Nech nám Duch Svätý dá milosť byť synodálnymi otcami ,pomazanými’ darom snov a nádeje, aby sme mohli z našej strany ,pomazávať’ našich mladých darom proroctva a vízie,“ vyprosoval pápež František v homílii.

„Pomazaní nádejou začíname nové cirkevné stretnutie, schopné zväčšiť horizonty, rozšíriť srdce a premeniť tie štruktúry, ktoré nás dnes paralyzujú, oddeľujú nás a vzďaľujú od mladých.“

Na svätej omši boli prítomní aj traja účastníci synodálneho zasadnutia zo Slovenska. Medzi zástupcami východných katolíckych cirkví, ktorí sa zúčastňujú na synode z titulu svojho úradu, je hlava Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Medzi volenými zástupcami biskupských konferencií celého sveta je za Konferenciu biskupov Slovenska jej predseda, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Medzi audítormi je na synode prítomná Viktória Žolnová, mládežnícka animátorka, ktorá sa v rámci Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie už desať rokov venuje dobrovoľníctvu. Zo Slovenska pochádza aj reykjavícky biskup Dávid Tencer OFMCap, zastupujúci na synode škandinávske krajiny.

Otvorenie synodálnych prác
V stredu 3. októbra popoludní sa už synodálni otcovia a ostatní účastníci zasadnutia vrátane ôsmich bratských delegátov z iných kresťanských cirkví stretli v Novej synodálnej aule na otvorení pracovného programu. Prvé zasadanie viedol predsedajúci delegát kardinál Louis Raphaël Sako, chaldejský patriarcha irackej Babylonie.

Po úvodnej modlitbe sa prítomným prihovoril Svätý Otec František. V prvom rade poďakoval všetkým účastníkom synody, ako i mladým, ktorí sa zapojili do jej príprav.

„Ďakujem im, že sú presvedčení, že stojí za to mať Cirkev ako matku, ako učiteľku, ako domov, ako rodinu, schopnú napriek ľudským slabostiam a ťažkostiam žiariť a odovzdávať nadčasový odkaz Krista.“ Pápež František zdôraznil, že synoda je momentom vzájomného zdieľania sa, kde majú všetci hovoriť s odvahou a otvorene, čiže so slobodou, s pravdou a láskou k blížnemu.