Stretli sa rektori a dekani jezuitských univerzít

V dňoch 8. – 12. júla sa v španielskom Bilbao, na jezuitskej univerzite Deusto, uskutočnilo v poradí tretie svetové stretnutie rektorov a dekanov jezuitských univerzít a fakúlt. Zúčastnilo sa ho vyše 300 účastníkov z vyše 200 vysokoškolských jezuitských inštitúcií.
17.07.2018
Stretli sa rektori a dekani jezuitských univerzít

Rektori a dekani jezuitských univerzít a fakúlt z celého sveta v Bilbau. Snímka: Miloš Lichner

Zo Slovenska prišiel Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Stretnutie malo názov „Transforming our word together“ a účastníci sa zamýšľali nad súčasnými výzvami, ktorým čelia jezuitské vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie, ako aj súčasný svet. Hlavné prednášky predniesli okrem iných kardinál Gianfranco Ravasi a kardinál Giuseppe Versaldi.

Stretnutie sprevádzal generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej Arturo Sosa SJ a účastníkov osobne pozdravil a prihovoril sa im aj Filip VI., španielsky kráľ, ktorý sám študoval na jezuitskej univerzite v Georgetown.

Na programe bola aj návšteva Loyoly, rodiska zakladateľa rehole jezuitov, svätého Ignáca, kde zverejnili a podpísali zakladaciu chartu Medzinárodnej asociácie jezuitských univerzít.

Rečníci vo svojich príhovoroch zdôraznili celostnú humanistickú intelektuálnu tradíciu, ako aj politickú a sociálnu úlohu jezuitskej vzdelávacej inštitúcie. Táto je sociálnym projektom vzhľadom na možnosť, že jej absolventi sa budú zasadzovať za zmierenie medzi ľuďmi, so stvorením a s Bohom.

Jezuitská vzdelávacia inštitúcia tak má v prvom rade poskytovať kvalitné vzdelávanie chudobným ľuďom, tým, ktorí sú na okraji spoločnosti, ako aj imigrantom. Sociálna nespravodlivosť je totiž silne prepojená s nedostatkom kvalitného vzdelávania.

Preto aj prvoradým zámerom jezuitského vysokoškolského vzdelávania je formácia mužov a žien, ktorí budú slúžiť iným, ktorí nebudú žiť iba pre seba, ale pre Boha, Krista a svet. Univerzita sa tak stáva projektom sociálnej transformácie, aby mohla poskytnúť plnohodnotný život.