Stretnutie sv. Františka so sultánom poznačilo dejiny

Kardinál Leonardo Sandri ako pápežský vyslanec uzavrel svoju návštevu Egypta pri 800. výročí stretnutia sv. Františka z Assisi so sultánom Malikom al-Kamilom.
VN SK 12.03.2019
Stretnutie sv. Františka so sultánom poznačilo dejiny

Duchovným odkazom historického stretnutia assiského svätca s egyptským sultánom, ktorý pochádzal z kurdskej dynastie vládnucej v Egypte, je porozumenie a bratské vzťahy medzi národmi a náboženstvami.

Hlavnému sláveniu predsedal prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri v nedeľu 3. marca v Kostole sv. Jozefa v Káhire. Okrem zástupcov katolíckych komunít boli na slávnosti aj delegáti koptského patriarchu Tawadrosa II.

Reprezentantka prezidenta republiky Nabila Makramová, ktorá je egyptskou ministerkou pre migráciu, vo vystúpení pred svätou omšou požiadala, aby bola obetovaná za Egypt, jeho predstaviteľov a jeho ľud. „Všetci potrebujeme Božiu pomoc,“ uviedla v príhovore.

Kardinál Sandri v svojej homílii poukázal na odkaz sv. Františka z Assisi. „Kristov učeník, sv. František, dobre pripravený, nevstúpil do nepriateľovho tábora vyzbrojený mečmi a štítmi, ale urobil tak nahý, čiže ako jednoduchý, zaodetý jedine silou svojho a nášho Krista. Vzal vážne evanjelium a urobil z neho doslova pravidlo svojho života.“

Okrem slávnosti v Káhire sa pápežský vyslanec zúčastnil 1. marca na slávnosti v Damiette, samotnom dejisku historického stretnutia. Počas cesty v Egypte kardinál Sandri absolvoval návštevy štyroch koptskokatolíckych eparchií – Minia, Assiut, Sohag a Luxor, stretol sa aj s melchitskými a chaldejskými predstaviteľmi a pozdravil vedenie latinského vikariátu.