Štyri životné piliere kňaza

„Boh nás volá k osobitnému životnému stavu: darovať sa na ceste manželstva, na ceste kňazstva alebo na ceste zasväteného života.“ Tieto slová pápeža Františka boli mottom sympózia o teológii kňazstva.
TK KBS 22.02.2022
Štyri životné piliere kňaza

Kňaz by mal podľa Svätého Otca zachovávať blízkosť s Bohom, biskupom, spolubratmi a Božím ľudom. Snímka: profimedia.sk

Približne tisíc účastníkov sympózia K fundamentálnej teológii kňazstva sa 17. – 19. februára stretlo vo vatikánskej Aule Pavla VI. Impulzom k nadšeniu viery a rastu povolaní bol aj takmer hodinový príhovor pápeža Františka. Jeho osobná reflexia vychádzala z poznania, ktoré mu Pán dával počas vyše 50 rokov kňazstva.

„Život kňaza je predovšetkým príbehom spásy pokrsteného,“ povedal Svätý Otec. Vlastnú životnú skúsenosť zhrnul do štyroch vzťahov blízkosti, ktoré sú piliermi kňazského života: blízkosť s Bohom, blízkosť s biskupom, blízkosť so spolubratmi a blízkosť s Božím ľudom.

Program sympózia, ktoré zorganizovala Kongregácia pre biskupov v spolupráci s Centrom pre výskum a antropológiu povolaní, bol rozdelený do troch dní s témami: Tradícia a nové horizonty; Trojica, misia a sviatosť a Celibát, charizma a spiritualita.

Prefekt kongregácie kardinál Marc Ouellet pripomenul, že sympózium sa uskutočnilo v čase, keď svet a Cirkev čelia napätiu a roztrieštenosti, ktoré ohrozujú mier a všeobecné bratstvo.

Dodal, že sympózium kráčalo v stopách Druhého vatikánskeho koncilu, najmä čo sa týka vzťahu všeobecného krstného kňazstva a špecifického služobného kňazstva.