Švajčiarsko nezakáže nosenie buriek

Vláda vo Švajčiarsku zamietla snahy o zavedenie všeobecného zákazu nosenia buriek.
25.06.2018
Švajčiarsko nezakáže nosenie buriek

Spolková rada v stredu v Berne odmietla ľudovú iniciatívu „Áno za zákaz buriek“. Zároveň predstavila návrhy vlastných zákonov, ktoré majú regulovať pravidlá zahaľovania tváre, ako sú napríklad tradičné moslimské závoje tváre burka a nikáb.

Dôvodom tohto odmietnutia zo strany Spolkovej rady je zohľadnenie národnej tradície, podľa ktorej náleží kantónom najvyššia rozhodovacia právomoc v otázkach týkajúcich sa verejného priestoru.

Je neakceptovateľné, ak sú ženy donucované zahaľovať si tvár. Takéto konanie má byť trestané odňatím slobody až do výšky troch rokov alebo peňažnou pokutou.

Rovnako musia ukázať svoju tvár súkromné osoby za účelom identifikácie. V súčasnosti je to napríklad v oblasti bezpečnosti, migrácie a sociálneho zabezpečenia. Chýbajú však špecifické usmernenia napríklad v oblasti osobnej prepravy. Spolková rada postúpila návrhy na legislatívne konanie.