Svätá Anežka Česká má sviatok 2. marca

Kráľovská dcéra sa vzdala slávy a moci. Radšej sa obetovala v službe chudobným. Stala sa rehoľníčkou a svoj život zasvätila Bohu.
Katolícke noviny 02.03.2023
Svätá Anežka Česká má sviatok 2. marca

Anežka Česká, Přemyslovna, pochádzala z českého kráľovského rodu.

Narodila sa medzi rokmi 1205 a 1211, okolo 20./21. januára v Prahe.

Podľa vtedajších zvykov aj ona bola v detstve zasnúbená.

Najskôr s Boleslavom Sliezskym, neskôr so synom Fridricha II.

K sobášu však neprišlo, a tak si Anežka mohla zvoliť život rehoľníčky.

Od mladosti viedla korešpondenciu so sv. Klárou z Assisi.

Táto korešpondencia sa dodnes zachovala.

Listy svedčia o veľkej duchovnej zrelosti sv. Anežky a jej charitatívnej činnosti.

V roku 1231 zo svojho vena postavila v Prahe kláštor minoritov a kláštor klarisiek.

V roku 1234 spolu so siedmimi dievčatami zo šľachtických rodín vstúpila do tohto kláštora.

Neskôr na základe rozhodnutia pápeža Gregora IX. bola ustanovená za opátku kláštora.

Anežka založila špitálne bratstvo, ktoré pápež zmenil na rehoľné spoločenstvo s pravidlami sv. Augustína.

Napriek tomu, že klarisky boli prísne kontemplatívnou rehoľou Anežka sa nevzdala ošetrovania chorých.

Okrem toho musela urovnávať spory vo svojom rode medzi svojím bratom Václavom I. a jeho synom Přemyslom Otakarom II. a českou šľachtou.

To jej uberalo veľa síl.

Telesne vyčerpaná zomrela 2. marca 1282.

V ikonografii sa zobrazuje ako opátka držiaca v ruke maketu kláštora alebo opátka s kráľovskou korunou na hlave, ktorá ošetruje chorých.

Za blahoslavenú ju vyhlásil 3. decembra 1874 pápež Pius IX.

Anežka Česká, známa aj ako Anežka Přemyslovna, bola svätorečená iba päť dní pred začiatkom nežnej revolúcie, ktorá priniesla pád komunizmu v našich krajinách.

Pápež Ján Pavol II. ju kanonizoval 12. novembra 1989.

Svätica je síce osobnosťou 13. storočia, ale je známa aj tým, že jej svätorečenie nielen časovo, ale i vecne súviselo s pádom totality.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. I. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006

 

Úcta k svätej Anežke Českej

Pripomeňme, že pred dvanástimi rokmi, 12. novembra 2011, vyvrcholil Rok sv. Anežky Českej slávnosťou v pražskej Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha za účasti českých a moravských biskupov, vtedajšieho apoštolského nuncia v Českej republike Giuseppa Leanzu a vatikánskeho legáta kardinála Joachima Meisnera.

Oslavy počas celého roka zahŕňali viaceré vedecké konferencie, výstavy, koncerty a kultúrne projekty, ktoré predstavili život a dielo sv. Anežky, dcéry Otakara Přemysla I.

Už počas života pápež ocenil jej čnosti a obety.

Po vyše sedemsto rokoch bola Anežka svätorečená pápežom Jánom Pavlom II.

Táto udalosť sa zapísala do pamäti vtedajšieho obyvateľstva Československa, pretože o niekoľko dní nato padol socia­listický režim.

Na oslavy 800. výročia narodenia svätice vyslal Benedikt XVI. kardinála Meisnera pre jeho osobitný vzťah k českému národu.

Ten ako berlínsky arcibiskup totiž tajne vysvia­cal mladých mužov z Československa.

Počas homílie svätej omše v pražskej katedrále kardinál pripomenul, že „nejde o nostalgické oslavy, ale o prítomnosť, v ktorej nás sv. Anežka s Božou milosťou chce a môže uschopňovať pre budúce časy“.

Pápežský legát kardinál Meisner vysvetlil, že na deň svätorečenia Anežky Českej v Ríme nikdy nezabudne.

V zástupe kňazov zbadal tých, ktorých tajne vysvätil a zľakol sa, že ich doma zatvoria.

Oni však povedali, že už sa vrátia len ako Boží kňazi, pretože „keď bude Anežka kanonizovaná, nastanú pre náš národ lepšie časy“.

O päť dní došlo v Prahe k zamatovej revolúcii.

Kardinál Meisner povedal, že Česko nevidí ako najsekularizovanejšiu krajinu. Naopak, „krv svätcov naďalej koluje v jej obyvateľoch“.

Benedikt XVI. v posolstve k oslavám rovnako vyjadril nádej, že kult sv. Anežky prinesie hojné ovocie a duchovný úžitok krajine.

Zdroj: –TS ČBK–, –VRCZ–