Svätá stolica nezasahuje do života štátov

Na začiatku kalendárneho roka sa Svätý Otec František ako zvyčajne stretol s členmi diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici, aby im vyjadril novoročné blahoprianie a ich prostredníctvom aj všetkým občanom krajín, ktoré reprezentujú.
VN SK 10.01.2019
Svätá stolica nezasahuje do života štátov

Zástupcovia akreditovaných štátov so Svätým Otcom pod freskou Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke. Snímka: profimedia.sk

V rozsiahlom príhovore pápež zdôraznil priority vatikánskej diplomacie, zhrnul pokroky uplynulého roka a signalizoval významné výročia v roku 2019.

Prítomný aj slovenský veľvyslanec
So Svätou stolicou udržiava diplomatické vzťahy 183 štátov, k čomu treba pripočítať aj Európsku úniu a Zvrchovaný maltézsky rád. V Ríme sídli fyzicky 89 veľvyslanectiev.

Dekanom diplomatického zboru je momentálne cyperský veľvyslanec George Poulides, ktorý sa z titulu svojej funkcie prihovoril pápežovi v úvode novoročného stretnutia.

V Klementínskej sále Apoštolského paláca nechýbal ani mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky. V úrade je od 1. júna 2018, takže novoročnú audienciu diplomatov absolvoval po prvý raz.

Svätá stolica nezasahuje do života štátov
Pápež František sa veľvyslancom prihovoril s ocenením ich služby a so žičením pre ich národy: „Vaším prostredníctvom nech sa dostane moja blízkosť národom, ktoré reprezentujete, spolu s prianím, aby práve začatý nový rok priniesol pokoj a blaho každému členovi ľudskej rodiny.“

Príhovor Svätého Otca mal 55 minút. Na pozadí viacerých aktuálnych výročí pápež František formuloval postoje Svätej stolice vo významných otázkach života ľudskej spoločnosti v súlade s jej duchovným poslaním.

Podľa Františka „Svätá stolica nemá v úmysle zasahovať do života štátov, avšak má ambíciu byť poslucháčom pozorným a citlivým na problémy týkajúce sa ľudstva, s úprimnou a pokornou túžbou vložiť sa do služby dobra pre každú ľudskú bytosť“.

Svätá stolica podporuje zmierenie
Pápež František potom zvlášť poukázal na úsilie v oblasti podpory pokoja a zmierenia. Na prvom mieste spomenul svoj blízky záujem o Nikaraguu hľadajúcu vnútorný dialóg.

Ďalej pripomenul pozitívny vývoj vzťahov medzi Svätou stolicou a Vietnamom s výhľadom na menovanie sídelného pápežského reprezentanta v krajine, čo je vyjadrením záujmu Petrovho nástupcu o miestnu cirkev.

Do tretice Svätý Otec menoval Čínu, konkrétne podpis predbežnej dohody o menovaní biskupov v Číne z 22. septembra 2018 ako „ovocie dlhého a uváženého inštitucionálneho dialógu, vďaka ktorému sa dospelo k stanoveniu niektorých stabilných prvkov spolupráce medzi Apoštolskou stolicou a občianskymi autoritami“.

Medzi zmluvami uzavretými Svätou stolicou v uplynulom roku pápež menoval ratifikáciu základnej zmluvy s Beninom o statuse Katolíckej cirkvi v krajine a dohodu so San Marinom o vyučovaní náboženstva na školách.

Na multilaterálnej úrovni to bola ratifikácia regionálnej konvencie UNESCO o uznávaní vysokoškolskej kvalifikácie v oblasti Ázie a Tichomoria a tiež dohoda Rady Európy o kultúrnych itinerároch.

Vatikánsky štát bol tiež prednedávnom prijatý do SEPA - európskeho platobného systému meny euro.