Svätá stolica podpísala dohodu s Čínou

V rámci dlhodobého rozvíjania kontaktov medzi Svätou stolicou a Čínou bola 22. septembra 2018 v Pekingu podpísaná Predbežná dohoda o menovaní biskupov. Jej zamýšľaným cieľom je podporiť život Cirkvi v Číne, všeobecné dobro čínskeho ľudu a pokoj vo svete.
Ľudovít Malík 26.09.2018
Svätá stolica podpísala dohodu s Čínou

Katolícka cirkev v Číne má podľa najnovších odhadov 10 - 12 miliónov členov. Snímka: profimedia.sk

V sobotu 22. septembra sa v Pekingu uskutočnilo stretnutie medzi predstaviteľmi delegácií Svätej stolice a Čínskej ľudovej republiky. Podsekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Antoine Camilleri a zástupca ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Chao v priebehu stretnutia podpísali Predbežnú dohodu o menovaní biskupov.

Začiatok procesu
Predbežná dohoda, ktorá je plodom postupného a vzájomného zbližovania, bola uzavretá po dlhom procese starostlivého vyjednávania a predpokladá možnosť periodického prehodnotenia jej uplatňovania. Dohoda sa týka menovania biskupov, otázky veľkej dôležitosti pre život Cirkvi a vytvára podmienky na širšiu spoluprácu na bilaterálnej úrovni.

Obe strany zdieľajú nádej, že dohoda podporí plodný a perspektívny proces inštitucionálneho dialógu a pozitívne prispeje k životu Katolíckej cirkvi v Číne, k všeobecnému dobru čínskeho ľudu a k pokoju vo svete.

Vatikánsky hovorca Greg Burke v súvislosti s dohodou uviedol, že je to začiatok procesu. „Je to o dialógu, o trpezlivom počúvaní na oboch stranách, a to aj vtedy, keď sa stanoviská ľudí veľmi odlišujú. Cieľ dohody nie je politický, ale pastoračný, keďže umožňuje veriacim mať biskupov, ktorí sú v jednote s Rímom, ale zároveň sú uznávaní čínskymi autoritami.“

Čo je obsahom dohody?
Samotný text dohody nebol zverejnený. Isté sú len kroky, ktoré urobil Svätý Otec po jej podpise. Prvým bolo obnovenie plného cirkevného spoločenstva so všetkými čínskymi biskupmi, ktorí boli vysvätení v posledných rokoch bez pápežského poverenia.

Spolu ide o ôsmich biskupov. Druhým krokom Svätého Otca bolo zriadenie novej diecézy Chengde v provincii Hebei. Provincia má skoro štyri milióny obyvateľov, z ktorých je 20-tisíc katolíkov. Samotná diecéza má 12 farností a pracuje v nej 7 kňazov a 10 rehoľníčok.

Výsledkom predbežnej dohody je tiež to, že po prvý raz od vzniku Synody biskupov sa na jej rokovaní zúčastnia aj čínski biskupi. Konkrétne Ján Krstiteľ Yang Xiaoting a Jozef Guo Jincai.

Situácia v Číne
Situácia Katolíckej cirkvi v komunistickej Číne je komplikovaná. Pôsobí v nej Vlastenecká cirkev, ktorú riadi štát a podzemná Cirkev, proti ktorej komunistická Čína bojuje.

Podľa údajov, ktoré zverejnila kniha Biskupi v Konfuciovej zemi, je v Číne 74 diecéz, v ktorých je biskup. Najpočetnejšia časť z nich, 53 biskupov, pôsobí v diecézach so súhlasom Svätej stolice a čínskej vlády.

Po podpise dohody pápež legitimizoval ďalších 8 biskupov. Okrem nich ale v Číne pôsobí ďalších 17 biskupov, ktorí sú menovaní pápežom, ale nemajú štátny súhlas.

V domácom väzení je jediný biskup menovaný pápežom a vysvätený so štátnym súhlasom, a to šanghajský biskup Ma Daqin. Už 6 rokov je mu bránené vykonávať biskupskú službu, pretože po biskupskom svätení demonštratívne vystúpil zo štátnej organizácie Vlasteneckého kňazského združenia.

Dvaja biskupi menovaní pápežom sú nezvestní od roku 1991, respektíve 2001. Existuje aj biskup, ktorý nebol menovaný ani pápežom a nemá ani štátny súhlas (Wang Huiyao). V krajine žije aj 14 emeritných biskupov, z ktorých 5 má a 9 nemá štátny súhlas.

Čo sa týka správnych celkov, teda diecéz a apoštolských prefektúr, tak Svätá stolica ich uznala 137.

Čínske štátne úrady uznávajú iba 97 správnych celkov. Diecézy Hongkong a Makao, ktoré sú súčasťou Čínskej ľudovej republiky, majú osobitný štatút a pápež tam biskupov vymenováva slobodne.