Svätá stolica predĺžila dohodu s Čínou

Provizórna dohoda medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o nominácii biskupov bola predĺžená na ďalšie dva roky. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice vo štvrtok 22. októbra, v deň uplynutia dvojročnej provizórnej dohody.

VN SK 27.10.2020
Svätá stolica predĺžila dohodu s Čínou

Dohoda podpísaná 22. septembra 2018 v Pekingu vstúpila do platnosti o mesiac neskôr na dvojročné obdobie. Vo štvrtok 22. októbra vydané komuniké Svätej stolice oznamuje, že „obe strany odsúhlasili predĺženie experimentálnej aplikačnej fázy provizórnej dohody na ďalšie dva roky“. 

O doterajšej skúsenosti s dohodou hovorí komuniké týmito slovami:

„Svätá stolica považuje počiatočné aplikovanie dohody, ktorá má veľkú cirkevnú a pastoračnú hodnotu, za pozitívne, a to vďaka dobrej komunikácii a spolupráci strán vo veciach dohodnutých v zmluve, a má v úmysle pokračovať v otvorenom a konštruktívnom dialógu v prospech života Katolíckej cirkvi a dobra čínskeho ľudu.“

Denník L´Osservatore Romano o predĺžení spomínanej dohody píše: „Obe strany vyhodnotili rôzne aspekty jej uplatňovania a prostredníctvom oficiálnej výmeny zápisníc sa dohodli na predĺžení jej platnosti o ďalšie dva roky, čiže do 22. októbra 2022.“

Ako ďalej uvádza vatikánsky denník, hlavným cieľom dohody „je udržiavať a podporovať evanjeliové hlásanie“ v Číne „obnovením plnej a viditeľnej jednoty Cirkvi“. Otázka menovania biskupov a jednoty biskupov s Petrovým nástupcom „je životne dôležitá pre život Cirkvi - či už na miestnej alebo univerzálnej úrovni“.

V článku sa konštatuje, že „dnes už - prvýkrát po mnohých desaťročiach - sú všetci biskupi Číny v spoločenstve s rímskym biskupom a vďaka uplatneniu dohody nebudú viac nelegitímne svätenia“. 

Ako sa ďalej vysvetľuje, dohoda „sa nezaoberá všetkými otvorenými otázkami alebo situáciami, ktoré ešte vzbudzujú obavy Cirkvi“, ale „výlučne témou biskupských menovaní“.

Čo sa týka doteraz dosiahnutých výsledkov, boli vymenovaní dvaja noví biskupi a „rozbehnutých je niekoľko ďalších procesov pre nové menovania“. Aj keď „štatisticky sa to nemusí javiť ako nejaký veľký výsledok, predstavuje to však dobrý začiatok v nádeji, že sa postupne podarí dosiahnuť ďalšie pozitívne ciele“.

Vatikánsky denník uzatvára článok vyjadrením, že „je patričné uznať, že zostáva nemálo situácií veľkého trápenia. Svätá stolica si je toho hlboko vedomá, berie to do úvahy a nezabúda dávať do pozornosti čínskej vlády, aby podporovala plodnejšie praktizovanie náboženskej slobody".