Svätá stolica vydala dekrét o prekladoch liturgických kníh

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala v piatok 22. októbra dekrét na aplikáciu ustanovení z Motu proprio Magnum principium, ktorým pápež František v roku 2017 upravil kompetencie biskupských konferencií ohľadom prekladov latinských liturgických kníh rímskeho obradu do národných jazykov.
VN SK 26.10.2021
Svätá stolica vydala dekrét o prekladoch liturgických kníh

Ilustračná snímka: © ingimage

Aplikačný dekrét s názvom Postquam Summus Pontifex, vydaný 22. októbra na liturgickú spomienku sv. Jána Pavla II., interpretuje a objasňuje spôsoby vykonania týchto zmien, ktoré sa týkajú kompetencií biskupov a vatikánskeho dikastéria. Ako vysvetlil prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí arcibiskup Arthur Roche, cieľom tejto reformy je zdôrazniť zodpovednosť biskupských konferencií v dialógu so Svätou stolicou pri práci na preklade latinských liturgických textov do jednotlivých národných jazykov. Kým zodpovednosť za odborné vypracovanie prekladu „s prihliadnutím na dôvody dané kultúrou, tradíciou krajiny a pastoračnými potrebami“ leží na pleciach biskupskej konferencie, vatikánska kongregácia je potom zodpovedná za preskúmanie (recognitio) a potvrdenie (confirmatio) prekladu.