Sväté písmo je list lásky

V nedeľu 24. januára sme v Cirkvi slávili Nedeľu Božieho slova. Pri tejto príležitosti mal Svätý Otec František sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Pre zdravotné problémy jej napokon predsedal arcibiskup Rino Fisichella.
VN SK 26.01.2021
Sväté písmo je list lásky

Svätý Otec František nemohol zo zdravotných dôvodov počas Nedele Božieho slova celebrovať svätú omšu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, preto slávením Eucharistie poveril arcibiskupa Rina Fisichellu, predsedu Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Snímka: profimedia.sk

Nedeľa Božieho slova, ktorú zaviedol pápež František v roku 2019 apoštolským listom Aperuit illis, sa slávila v Cirkvi len po druhý raz. Svätej omši v Bazilike sv. Petra o 10. hodine pri oltári Katedry sv. Petra mal pôvodne predsedať Svätý Otec.

Z dôvodu jeho zdravotných komplikácií s ischiatickými bolesťami nervu jej však napokon predsedal z jeho poverenia predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Rino Fisichella, ktorý aj prečítal pripravenú pápežovu homíliu.

Počas slávnosti bol na čestnom piedestáli vystavený evanjeliár. Účasť bola z dôvodu zdravotnej prevencie obmedzená na stovku osôb, s arcibiskupom Rinom Fisichellom koncelebrovali niekoľkí spolupracovníci z Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.

Druhé biblické čítanie predniesla nevidiaca lektorka z liturgického textu v Braillovom písme.

Čo hovorí

Svätý Otec v homílii upriamil pozornosť na Ježišovo ohlasovanie Božieho kráľovstva. Najprv vysvetlil, čo Ježiš hovorí.

„Boh je blízko - hľa, toto je prvé posolstvo. Jeho kráľovstvo zostúpilo na zem. Boh nie je tam hore, ako sme často v pokušení si myslieť, v ďalekých nebesiach, oddelený od situácie človeka, ale je s nami. Čas vzdialenosti sa skončil, keď sa v Ježišovi stal človekom.

Odvtedy je Boh veľmi blízko; od nášho človečenstva sa nikdy neoddelí a nikdy sa mu nezunuje. Slovo Božie nám dovoľuje dotýkať sa rukou tejto blízkosti, pretože – ako hovorí Deutoronómium – nie je od nás ďaleko, ale je blízko v našom srdci.

Je protiliekom na strach, žeby sme zoči-voči životu nezostali sami. Pán v skutočnosti prostredníctvom svojho Slova utešuje, čiže stojí pri tom, kto je sám. Keď k nám hovorí, pripomína nám, že sme v jeho srdci, vzácni v jeho očiach, chránení v dlaniach jeho rúk.“

Ku komu

Pápež František potom upriamil pozornosť na to, ku komu Ježiš hovorí.

„Predovšetkým sa obracia na galilejských rybárov. Boli to jednoduchí ľudia, ktorí žili z plodov svojich rúk, pracovali v noci i vo dne. Neboli odborníkmi na Písma a istotne nevynikali vo vede či kultúre.

Bývali v miešanom regióne s rôznymi národmi, etnikami a náboženstvami. Bolo to miesto najvzdialenejšie od náboženskej čistoty Jeruzalema, najvzdialenejšie od srdca krajiny. Ale Ježiš začína odtiaľ; nie od centra, ale od periférie, a robí to preto, aby aj nám povedal, že nikto nie je na okraji Božieho Srdca.

Všetci môžu prijať jeho Slovo a stretnúť sa s ním osobne. Obracia sa na ľudí na najobyčajnejších miestach a v najbežnejších časoch. Tu je univerzálna sila Božieho slova, ktorá dosiahne ku všetkým a ku každej oblasti života.“

V závere pápežovej homílie, ktorú prečítal arcibiskup Rino Fisichella, Svätý Otec František prosil veriacich, aby sa nevzdávali Svätého písma.

„Je to list lásky napísaný pre nás od toho, kto nás pozná ako nikto iný. Čítaním Písma znova počujeme jeho hlas, všímame si jeho tvár, prijímame jeho Ducha. To Slovo nás robí blízkymi Bohu. Nedávajme ho bokom.“