Svätorečili desiatich blahoslavených

Pápež František v tretiu májovú nedeľu predsedal svätorečeniu na Námestí sv. Petra. O svätorečení rozhodlo kardinálske konzistórium ešte v máji minulého roka. Počet kandidátov sa rozšíril o tri osobnosti.
VN SK 17.05.2022
Svätorečili desiatich blahoslavených

Na slávnostnej svätej omši na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne sa zúčastnili aj slovenskí pútnici zo Spišskej Novej Vsi. Snímka: Peter Dobrovský

„Svätosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky,“ povedal pápež František 15. mája v homílii pri svätej omši spojenej so svätorečením.

Medzi nových svätcov pribudol bl. Titus Brandsma, rehoľný kňaz z Rádu karmelitánov, ktorého zabili v roku 1942 v Dachau. Indický laik, mučeník bl. Lazár Devasahayam (1712 – 1752) ako konvertita z hinduizmu položil život za vieru na juhu Indie.

KŇAZI, REHOĽNÍCI I LAIK

Francúzsky kňaz bl. César de Bus (1544 – 1607) založil kongregáciu Otcov kresťanskej náuky. Taliansky kňaz bl. Luigi Maria Palazzolo (1827 – 1886) založil kongregáciu Sestier chudobných (Inštitút Palazzolo).

Ďalší taliansky kňaz bl. Giustino Maria Russolillo (1891 – 1955) založil Spoločnosť Božích povolaní a Kongregáciu sestier Božích povolaní.

Francúzsky kňaz bl. Charles de Foucauld (1858 – 1916) žil po svojej konverzii ako pustovník medzi Tuarégmi na alžírskej Sahare a je známy tiež ako Karol od Ježiša. K jeho charizme sa hlásia mužské i ženské spoločenstvá zasväteného života.

ZAKLADATEĽKY KONGREGÁCIÍ

Blahoslavená Mária Rivierová, zakladateľka Kongregácie sestier Obetovania Panny Márie, žila vo Francúzsku na prelome 18. a 19. storočia.

Rehoľná sestra bl. Mária Františka od Ježiša, vlastným menom Anna Maria Rubattová (1844 – 1904), pôvodom z  Talianska, bola zakladateľkou kapucínskych sestier terciárok v severotalianskom Loane.

Bl. Mária od Ježiša, vlastným menom Carolina Santocanaleová, bola zakladateľkou Kongregácie kapucínok Nepoškvrnenej Panny Márie Lurdskej. Žila na prelome 19. a 20. storočia na Sicílii.

Talianska rehoľníčka bl. Mária Dominika Mantovaniová (1862 – 1934) je spoluzakladateľka a prvá generálna predstavená Inštitútu malých sestier Svätej rodiny.

JEDNODUCHÁ CESTA

Svätý Otec v homílii reagoval na evanjelium 5. veľkonočnej nedele obsahujúce Ježišovo prikázanie lásky. Vysvetlil, že milovať znamená slúžiť evanjeliu a svojim bratom a darovať život. „Dávať ho bez hľadania svetskej slávy.“

Pripomenul, že aj noví svätci „vynaložili seba samých pre evanjelium, objavili radosť, ktorá nemá obdoby, a stali sa žiarivým odrazom Pána v dejinách.“ Cesta k svätosti je podľa pápeža jednoduchá: „Vždy hľadieť na Ježiša prítomného v druhých.

Naši spolupútnici, ktorí sú dnes kanonizovaní, zakúsili svätosť nadšeným prijatím svojho povolania. Pán má plán lásky pre každého, má sen pre tvoj život, pre môj život, pre život každého z nás. Čo by ste chceli, aby vám povedal? Neste ho vpred s radosťou.“