Svätú stolicu znepokojuje protikresťanská agresia

Svätá stolica je vážne znepokojená rastúcim počtom teroristických útokov, trestných činov z nenávisti a iných prejavov neznášanlivosti voči ľuďom, miestam bohoslužieb, cintorínom a náboženským centrám.
TK KBS 08.12.2020
Svätú stolicu znepokojuje protikresťanská agresia

Povedal to šéf pápežskej diplomacie, arcibiskup Paul Gallagher na 27. zasadaní ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podľa neho musíme byť ostražití, pretože kresťania naďalej trpia z dôvodu predsudkov, neznášanlivosti, diskriminácie a násilia.

Arcibiskup Paul Gallagher ďalej zdôraznil, že násilné činy proti ľuďom, ktorí sa zhromaždili na modlitbách, sú obzvlášť kruté. Takto sa miesta kultu, ktoré sú „miestom pokoja“, stávajú miestami popravy, kde sú bezbranné deti, ženy a muži zabíjaní len preto, lebo vyznávajú svoju vieru.

Vatikánsky diplomat zároveň spochybnil pravosť viery tých, ktorí páchajú takéto zločiny v mene Boha. „Nie je to náboženstvo, ale radikalizmus, proti ktorému treba bojovať všetkými legitímnymi prostriedkami,“ dodal britský arcibiskup.

Podľa neho je potrebné rešpektovať náboženskú slobodu a starať sa o bezpečnosť bohoslužieb, čo je priamym dôsledkom tejto slobody. Arcibiskup Gallagher poznamenal, že niektoré hygienické obmedzenia mali vážne následky aj na náboženskú slobodu.

Vlády by si to mali uvedomiť najmä preto, že náboženské spoločenstvá a veriaci ľudia majú dôležitú úlohu v boji proti pandémii.