Svätý Otec František navštívil Loreto

Na slávnosť Zvestovania Pána v pondelok 25. marca Svätý Otec František navštívil mariánsku pútnickú svätyňu v Lorete. V kaplnke pod kupolou baziliky tvorenej starobylým Svätým domčekom z Nazareta pri oltári s milostivou sochou Čiernej Madony slávil svätú omšu. Pri tejto príležitosti podpísal posynodálnu apoštolskú exhortáciu venovanú mladým s názvom Kristus žije.
VN SK 25.03.2019
Svätý Otec František navštívil Loreto

Svätý Otec František celebruje svätú omšu vo svätom domčeku z Nazareta. Snímka: profimedia.sk

Svätý Otec priletel do Loreta o 9.00 predpoludním. Jeho kroky viedli priamo do Baziliky Svätého domu, kde po rozjímaní v tichu začal o 9.45 svätú omšu zo slávnosti Zvestovania Pána.

Svätú omšu slávil jednoduchým spôsobom bez homílie, s koncelebráciou predstaveného kapucínskej komunity a za prítomnosti skupiny veriacich a pápežského sprievodu.

Hneď po svätej omši Svätý Otec na oltári Panny Márie podpísal španielsky originál novej apoštolskej exhortácie v podobe listu mladým. Ide o výsledok synody z roku 2018 na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania.

Podpísaný výtlačok v tvrdej bielej väzbe Svätý Otec odovzdal arcibiskupovi Fabiovi Dal Cinovi. Len 54-ročný arcibiskup spravuje baziliku od roku 2017 ako generálny vikár pápežskej delegatúry v Lorete.

Text nového pápežského dokumentu sa začína slovami "Kristus žije, naša nádej". Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, dokument bude publikovaný v najbližších dňoch pri oficiálnej prezentácii vo Vatikáne.

Hlavnej skupine veriacich, zhromaždenej pred bazilikou na nádvorí lemovanom stĺporadím, sa pápež František prihovoril v osobitnom príhovore. Oslovil zvlášť mladých, rodiny a chorých.

V duchu odkazu biskupskej synody o mladých Svätý Otec hovoril o posilňovaní významu pútnického miesta Loreto pre budúcnosť na celotalianskej i medzinárodnej úrovni prostredníctvom pastoračného Centra sv. Jána Pavla II.