Svätý Otec František otvoril Svetové dni mládeže

Pápež František sa po prvý raz stretol s mladými, ktorí prišli na SDM do Panamy. Na priestranstve Cinta Costera ich bolo 250-tisíc a pápež im adresoval výzvu, aby sa stali budovateľmi kultúry stretnutia.
VN IT 25.01.2019
Svätý Otec František otvoril Svetové dni mládeže

Svätý Otec František na uvítacej slávnosti Svetových dní mládeže v Paname. Snímka: profimedia.sk

Hlavné priestranstvo parku s názvom Campo Santa Maria La Antigua sa rozžiarilo tisíckami farieb mladých ľudí z celého sveta. Tisíce mladých hlasov zaspievalo hymnu 34. Svetových dní mládeže, zatiaľ čo pápež v papamobile prechádzal pomedzi nich.

Po príchode na pódium Svätého Otca privítalo 5 mladých ľudí, ktorí zastupovali päť kontinentov sveta.

Osem patrónov SDM
Program otváracej slávnosti pokračoval predstavením ôsmich nebeských patrónov SDM v Paname. Od sv. Oscara Romera po sv. Jána Pavla II. či sv. Juana Diega.

Po evanjeliu sa dostal k slovu Svätý Otec a zdôraznil, že do Panamy sme neprišli, aby sme vytvorili nejakú paralelnú Cirkev, ktorá bude trocha zábavnejšia alebo cool.

„Chceme spoločne s vami nanovo nájsť a zobudiť neustálu novosť a mladosť Cirkvi, otvoriac sa novým Turícam.“

Pápež ďalej hovoril o kultúre stretnutia, že napriek rozdielom, môžeme sa stretávať, byť spolu a byť šťastní.

Spoločný sen menom Ježiš
Kultúra stretnutia je podľa pápeža Františka pozvaním mať odvahu udržiavať živým spoločný sen.

„Sen, pre ktorý Ježiš obetoval svoj život na kríži a Duch Svätý na Turíce sa vylial a označil ohňom srdce každého muža a každej ženy, tvoje i moje, v nádeji, že nájde priestor, kde by mohol rásť a rozvíjať sa. Sen nazývaný Ježiš, zasiaty Otcom s dôverou, že bude rásť a žiť v každom srdci.“

Svätý Otec sa mladých opýtal, čo ich vedie k tomu, že sa stretávajú.

Prečo sme zjednotení?

A podľa jeho odpovede je to „vedomie istoty, že sme boli milovaní hlbokou láskou, že nechceme a nemôžeme mlčať. Táto láska nás provokuje, aby sme odpovedali rovnakým spôsobom, láskou. Je to Kristova láska, ktorá nás vedie“.

Pane, nauč ma milovať
Na záver svojho prvého príhovoru mladým Svätý Otec poukázal na to, že ovocím Svetových dní mládeže nebude nejaký dokument alebo program.

Ovocím bude nádej, ktorá sa rodí zo stretnutia s druhými a s Pánom.

„Kdekoľvek sa budeme nachádzať, čokoľvek budeme robiť, budeme môcť vždy pozerať vysoko a povedať: Pane, nauč ma milovať tak, ako si ty miloval.

Zopakujete to spolu so mnou? Pane, nauč ma milovať tak, ako si ty miloval.“