Svätý Otec na univerzite: Pravda vás oslobodí

V nedeľu 30. apríla popoludní sa pápež František stretol so zástupcami maďarskej akademickej a kultúrnej obce na svojom poslednom stretnutí v Budapešti.

Vatican News 30.04.2023
Svätý Otec na univerzite: Pravda vás oslobodí

Svätý Otec na svojom poslednom oficiálnom bode programu v Maďarsku poďakoval vedcom a zamestnancom katolíckej univerzity, že sa s pokorou púšťajú do skúmania tajomstiev života. Snímka: profimedia.sk


Stretnutie sa uskutočnilo na Fakulte informatiky a bioniky Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya. Táto fakulta je v Maďarsku, a dokonca aj v Európe, jedinečná tým, že spája štúdium elektrotechniky a informatiky s molekulárnou a nervovou biológiou a medicínou. 

František sa vo svojom príhovore venoval východiskám z rizík súčasnej spoločnosti.

Pýcha bytia

„Koľko je izolovaných jednotlivcov, ktorí sú prítomní na sociálnych sieťach, no sami sú málo sociálni. V začarovanom kruhu sa utiekajú k úteche technológií, aby vyplnili prázdnotu, ktorú pociťujú. A ešte zbesilejšie utekajú, zatiaľ čo podľahnutí bezuzdnému kapitalizmu pociťujú svoje vlastné slabosti ako ešte bolestnejšie.“

„Týmto tvrdením nechcem vyvolávať pesimizmus. To by bolo v rozpore s vierou, ktorú vyznávam. Chcem sa však zamyslieť nad touto pýchou bytia a vlastnenia, ktorú Homér považoval za hrozivú už na úsvite európskej kultúry a ktorú technokratická paradigma ešte zhoršuje používaním algoritmov, ktoré môžu predstavovať ďalšie riziko destabilizácie ľudstva.“

Zdravý nepokoj

„Pustil som sa do tohto pochmúrneho skúmania, pretože práve v tomto kontexte je úloha kultúry a univerzity najzreteľnejšia. Univerzita je totiž – ako naznačuje jej samotný názov – miestom, kde sa rodí, rastie a symfonicky dozrieva myslenie. Je to chrám, v ktorom je poznanie vyzvané, aby sa vymanilo z úzkych hraníc mať a vlastniť a stalo sa kultúrou, teda kultiváciou človeka a jeho zakladajúcich vzťahov: k transcendentnu, spoločnosti, dejinám, tvorbe.“

„Tí, ktorí milujú kultúru, sa nikdy necítia skutočne úplní a na svojom mieste, ale nesú v sebe zdravý nepokoj. Skúmajú, kladú si otázky, riskujú a bádajú; dokážu vystúpiť z vlastných istôt a pokorne sa púšťajú do tajomstiev života, čo ide ruka v ruke s nepokojom, nie so zvykom. Otvárajú sa iným kultúram a cítia potrebu podeliť sa o poznanie. Toto je duch univerzity a ja vám ďakujem, že ho žijete.“

Ježiš ako východisko od ideologizmov

„Ďalšia stopa sa týka pravdy. Vychádza z výroku Ježiša Krista, ktorý povedal: Pravda vás oslobodí. Maďarsko zažilo sled ideológií, ktoré sa vnucovali ako pravda, ale nedali slobodu. A ani dnes toto riziko nezmizlo: mám na mysli prechod od komunizmu ku konzumerizmu. Spoločným znakom oboch izmov je falošná predstava slobody.“

„Na druhej strane Ježiš ponúka východisko, keď hovorí, že to, čo je pravdivé, oslobodzuje človeka od jeho závislostí a uzavretosti. Kľúčom k prístupu k tejto pravde je poznanie, ktoré nikdy nie je oddelené od lásky; ktoré je vzťahové, pokorné a otvorené, konkrétne a spoločné, odvážne a konštruktívne. To je to, čo sú univerzity povolané pestovať a viera pestovať.“