Svätý Otec navštívil miesto prvých jasličiek

V Prvú adventnú nedeľu 1. decembra pápež František vo františkánskom pútnickom mieste Greccio, 100 km severne od Ríma, slávnostne odovzdal celej Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície betlehemských jaslí. V liste s názvom Admirabile signum (Nádherný obraz) Svätý Otec nabáda k udržiavaniu tejto tradície a k jej oživeniu tam, odkiaľ sa vytratila.
VN SK 02.12.2019
Svätý Otec navštívil miesto prvých jasličiek

Pápež František s františkánmi v jaskynke vo Svätyni v Greccio. Snímka: profimedia.sk

„Je to krátky list, ktorý nám môže padnúť na úžitok ako príprava na Vianoce,“ povedal Svätý Otec ešte pred odchodom do Greccia, pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí. Vo františkánskej Svätyni betlehemských jasličiek v mestečku Greccio v Diecéze Rieti privítali Svätého Otca popoludní o 16. hodine.

Svätý Otec za prítomnosti miestneho biskupa najprv požehnal chorých a stretol sa s komunitou františkánov a rehoľných sestier.

V kaplnke imitujúcej betlehemskú jaskynku Pánovho narodenia Svätý Otec zotrval v tichej modlitbe a na oltári podpísal nový apoštolský list. Vo svätyni slávil aj bohoslužbu slova, pri ktorej sa prihovoril v krátkej homílii. Niekoľkostranový apoštolský list Admirabile signum nakoniec po častiach prečítali viacerí lektori vrátane detí.

V úvode apoštolského listu, rozdeleného do desiatich bodov, čítame:
„Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium vystupujúce zo stránok Svätého písma.

Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním.

Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj zvyk vystavovať ich na pracovisku, v školách, nemocniciach, vo väzeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita sa vždy ukazujú v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel.

Ako deti sa od našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a oživený.”