Svätý Otec o kardinálovi Tomkovi: Vážený a múdry brat

Pápež František zaslal kondolenciu košickému arcibiskupovi metropolitovi Bernardovi Boberovi v súvislosti s úmrtím kardinála Jozefa Tomka. Kondolenčný telegram, ktorý publikovalo Vatikánske tlačové stredisko 8. augusta vo večerných hodinách, prinášame v plnom znení.
TK KBS 09.08.2022
Svätý Otec o kardinálovi Tomkovi: Vážený a múdry brat

Kardinál Tomko prišiel pozdraviť Svätého Otca na audiencii počas ďakovnej púte slovenských pútnikov. Snímka: Peter Dobrovský


„Keď som sa dozvedel správu o úmrtí kardinála Jozefa Tomka, významného syna tamojšej zeme, chcem vyjadriť jeho príbuzným, vám, kňazskému zboru a všetkým veriacim svoju blízkosť a svoju sústrasť so žiaľom, ktorý zasiahol celé cirkevné spoločenstvo a slovenský národ.

Pri spomienke na tohto váženého a múdreho brata, ktorý s oporou v hlbokej viere a s prezieravým pohľadom slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a Cirkvi, myslím s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci Svätej stolice, ako usilovného a rozvážneho spolupracovníka mojich predchodcov.

Myslím tiež na jeho ducha modlitby, ktorý ho viedol aj v pokročilom veku k vytrvalému odriekaniu večernej modlitby ruženca na Námestí sv. Petra, čím dával pútnikom i turistom pekné a verejné svedectvo lásky k Panne Márii.

Prosím Pána, aby prijal tohto svojho verného služobníka do nebeského Jeruzalema, a zo srdca udeľujem svoje požehnanie všetkým, ktorí plačú nad jeho odchodom, s vďačnosťou voči Milosrdným sestrám sv. Vincenta de Paul – satmárkam, ktoré ho opatrovali so všetkou starostlivosťou.

Pápež František.“