Svätý Otec ohlásil Osobitný rok rodiny Amoris laetitia

Na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, ktorú sme slávili 27. decembra, pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny Amoris laetitia. Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána Svätý Otec oznámil, že osobitný rok sa začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky.

VN SK 05.01.2021
Svätý Otec ohlásil Osobitný rok rodiny Amoris laetitia

Na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 27. decembra 2020 pápež František ohlásil Osobitný rok rodiny Amoris laetitia. Snímka: profimedia.sk

Rok reflexie nad posynodálnou apoštolskou exhortáciou Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme konať 10. svetové stretnutie rodín.

Svätý Otec v príhovore vysvetlil, bude to špeciálny rok uvažovania o vzore manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov vyplývajúcoch zo spomenutého dokumentu so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. 

Cieľom roka bude prehĺbiť si poznanie dokumentu Amoris laetitia, pričom o koordinovanie iniciatív sa bude starať Dikastérium pre laikov, rodinu a život.

„Dnešný sviatok nás pozýva k tomu, aby rodina príkladne evanjelizovala, keď nám nanovo predkladá vzor manželskej a rodinnej lásky, ako sa to zdôrazňuje v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia, ktorej piate výročie vyhlásenia bude 19. marca. Budeme mať rok uvažovania o Amoris laetitia, ktorý bude príležitosťou prehĺbiť sa v obsahu tohto dokumentu,“ uviedol pápež František.

Podľa pápežových slov úvahy z apoštolskej exhortácie majú sprevádzať cirkevné spoločenstvá a rodiny na ich ceste.

„Už teraz pozývam všetkých, aby sa zapojili do iniciatív, ktoré sa budú organizovať počas tohto roka. Zverujeme Svätej rodine z Nazareta, zvlášť svätému Jozefovi, vnímavému manželovi a otcovi, túto cestu spoločne s rodinami celého sveta.

Panna Mária nech vyprosí pre rodiny na celom svete, aby ich čoraz viac priťahoval evanjeliový vzor Svätej rodiny, a tak sa stávali kvasom novej ľudskosti a konkrétnej a univerzálnej solidárnosti,“ dodal pápež.

Posynodálnou apoštolskou exhortáciou o láske v rodine Amoris laetitia pápež František zhrnul synodu o rodine, ktorá sa konala v dvoch fázach v rokoch 2014 a 2015. Dokument je adresovaný biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom.