Svätý Otec otvoril ekumenický týždeň

Vešperami v Bazilike sv. Pavla za hradbami Svätý Otec František otvoril 18. januára Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí 25. januára na sviatok Obrátenia svätého apoštola Pavla.
TK KBS 19.01.2019
Svätý Otec otvoril ekumenický týždeň

Pápeža Františka na ekumenickej modlitbe sprevádzali aj zástupcovia iných kresťanských cirkví. / Snímka: profimedia.sk

 

Téma 52. ročníka týždňa ekumenických modlitieb znie Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Svätý Otec inšpirovaný touto myšlienkou hovoril o spravodlivosti, spočívajúcej vo vzájomnom doceňovaní duchovných i materiálnych darov prijatých od Pána a o ich šírení. Nebezpečenstvom podľa pápeža Františka vždy zostáva hromadenie bohatstiev, zabúdajúc na núdznych. „Podľa Kristovho príkladu sa musíme skutočne usilovať o to, aby sme boli na povzbudenie tým, ktorí sú slabí. Solidarita a spoločná zodpovednosť musia byť zákonmi, ktorými sa riadi kresťanská rodina,“ pripomenul Svätý Otec.

Pápež zvyčajne slávi vešpery v záverečný deň tejto ekumenickej oktávy, avšak z dôvodu svojej apoštolskej cesty do Panamy sa v tomto roku liturgia vešpier presunula na jej úvodný deň.

Na liturgickom slávení boli prítomní aj reprezentanti iných kresťanských cirkví a komunít – anglikánov, pravoslávnych, ako napríklad zástupca Konštantínopolského ekumenického patriarchátu, ďalej členovia Ekumenického inštitútu Bossey či ekumenická delegácia z Fínska. Pápežskú radu na podporu jednoty kresťanov reprezentoval jej predseda, kardinál Kurt Koch. Nechýbali ani benediktínski mnísi, ktorí spravujú Baziliku sv. Pavla, na čele s hlavným opátom rádu i opátom miestnej komunity.