Svätý Otec pozmenil učenie katechizmu o treste smrti

Pápež František nariadil zmenu článku Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý hovorí o treste smrti. Zmena nadobudla platnosť 1. augusta 2018.
07.08.2018
Svätý Otec pozmenil učenie katechizmu o treste smrti

Cirkev učí vo svetle evanjelia, že „trest smrti je neprípustný z dôvodu nedotknuteľnosti a dôstojnosti človeka“, a angažuje sa s rozhodnosťou za jeho zrušenie na celom svete. To je dôvodom zmeny článku Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý hovorí o treste smrti.

Nové znenie
Svätý Otec František schválil dekrétom novú úpravu bodu 2267 v katechizme vydanom v roku 1992. Nový text znie nasledovne:

„Dlhý čas sa použitie trestu smrti zo strany zákonitej autority, po riadnom procese, pokladalo za primeranú odpoveď vzhľadom na závažnosť niektorých zločinov a za prijateľný prostriedok, aj keď extrémny, na ochranu spoločného dobra.

Dnes je čoraz viac živé povedomie, že dôstojnosť osoby sa nestráca ani po spáchaní ťažkých zločinov. Okrem toho sa tiež rozšírilo nové vnímanie zmyslu trestných sankcií zo strany štátu.

Napokon, zaviedli sa účinnejšie systémy väzby, ktoré garantujú náležitú ochranu občanov, ale zároveň neoberajú definitívnym spôsobom odsúdeného o možnosť vykúpiť sa.

Preto Cirkev vo svetle evanjelia učí, že ,trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka’ a s rozhodnosťou sa angažuje za jeho zrušenie na celom svete.“

Informovali biskupov
Text vychádza z príhovoru pápeža Františka účastníkom stretnutia, ktoré zorganizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie 11. októbra 2017 vo Vatikáne.

Nové znenie bodu 2267 schválil Svätý Otec 11. mája 2018 počas audiencie prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Luisa Ladariu Ferrera. Vo forme Rescriptum „ex Audentia SS.mi“ ho publikoval vatikánsky denník L´Osservatore Romano; a tiež sa stalo súčasťou Acta Apostolicae Sedis, čím boli naplnené formálne podmienky promulgovania danej zmeny.

Kardinál Ladaria o tejto zmene informoval všetkých biskupov sveta aj osobitným listom.