Svätý Otec sa stretol s kardinálom Pellom

V pondelok 12. októbra prijal na oficiálnej audiencii pápež František kardinála Georgea Pella. Emeritný prefekt Ekonomického sekretariátu (2014 - 2019) prišiel v minulých dňoch do Ríma po vyše troch rokoch.

VN CZ 20.10.2020
Svätý Otec sa stretol s kardinálom Pellom

Pápež František sa poďakoval kardinálovi Georgovi Pellovi za svedectvo počas súdneho procesu. Snímka: profimedia.sk

Kardinál George Pell sa v júli 2017 sa rozhodol vrátiť do Austrálie, kde bol obvinený zo sexuálneho zneužívania. Pápež František ho uvoľnil, aby sa mohol osobne obhajovať. Kauza, ktorá vyústila v jednohlasné oslobodenie austrálskym Najvyšším súdom, stála dnes sedemdesiatdeväťročného kardinála 400 dní za mrežami.

Kardinál Pell bol v roku 2017 formálne obvinený zo zneužívania maloletých, ku ktorému malo dôjsť pri dvoch príležitostiach v roku 1996 a 1997, v čase, keď bol arcibiskupom Melbourne.

Súd prvej inštancie ho v decembri 2018 uznal vinným. Odsúdený bol na šesť rokov a vo februári 2019 nastúpil na výkon trestu. Kardinál Pell však od prvopočiatku trval na svojej nevine.

V júni 2019 odvolací súd štátu Viktória otvoril druhú fázu procesu. Obhajoba hovorila o nedostatku rozumných dôvodov a procedurálnych chybách vo výroku prvej inštancie. O dva mesiace neskôr však dvaja sudcovia proti jednému rozhodli o potvrdení rozsudku.

Mark Weinberger, sudca hlasujúci proti verdiktu, poukázal na zásadné nedostatky procesu: nemožno odsúdiť človeka, pokiaľ jeho vina nie je preukázaná nad všetku rozumnú pochybnosť, inak totiž hrozí odsúdenie nevinného.

V marci tohto roku dospela kauza kardinála Pella na austrálsky Najvyšší súd, teda k poslednej súdnej inštancii. Sudcovia prijali kardinálovu žiadosť na základe dôvodov predložených Markom Weinbergerom.

Siedmeho apríla 2020 sedem sudcov Najvyššieho súdu poukázalo na nekoherentnosti v rozhodnutí odvolacieho súdu a kardinála Pella jednohlasne oslobodili s odôvodnením, že existuje racionálna možnosť, že k zločinu nedošlo a je dôvodne možné, že bola odsúdená nevinná osoba. Kardinál Pell vyšiel z väzenia po 400 dňoch.

Krátko potom, čo bol kardinál Pell zbavený viny, pápež František pri svätej omši v Dome svätej Marty - bez toho, aby kardinála Pella výslovne menoval - vyzval na modlitbu za všetkých nespravodlivo odsúdených:

„V týchto pôstnych dňoch sme sledovali perzekúciu, ktorú podstúpil Ježiš, aj neústupčivosť učiteľov zákona, ktorí ho odsúdili, hoci bol nevinný. Chcel by som sa dnes modliť za všetkých ľudí, ktorí trpia pre nespravodlivý rozsudok.“