Svätý Otec slávil Svetový deň migrantov

V nedeľu 29. septembra, ktorá sa v Cirkvi slávila ako 105. svetový deň migrantov a utečencov, Svätý Otec František celebroval svätú omšu na Námestí sv. Petra so 40-tisícovou účasťou veriacich.
VN SK 30.09.2019
Svätý Otec slávil Svetový deň migrantov

Svätý Otec František požehnáva súsošie s názvom Nepovšimnutí anjeli. Snímka: profimedia.sk

Štyrmi hlavnými koncelebrantmi pápeža Františka pri oltári boli kardináli Gualtiero Bassetti – arcibiskup Perugie a predseda Konferencie biskupov Talianska, Angelo De Donatis – vikár Svätého Otca pre mesto Rím, Peter Kodwo Appiah Turkson – prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a rímsky pomocný biskup Guerino Di Tora.

Liturgiu sprevádzal mnohonárodnostný spevácky zbor. Modlitby veriacich zazneli po čínsky, taliansky, arabsky, francúzsky a swahilsky. Medzi tými, ktorí prinášali obetné dary, bola aj rodina zo Slovenska. Ďalšie rodiny boli z Nigérie, Filipín, Sýrie a Talianska. Tymian použitý pri liturgickej incenzácii a procesii pochádzal z Bokolmanyo na juhu Etiópie, kde sa nachádza tábor so 40 000 utečencami.

Nemôžeme oddeliť lásku k Bohu od lásky k blížnemu
Pápež František v svojej homílii komentoval liturgické texty 26. cezročnej nedele a pripomenul, že tu „nejde len o migrantov“, ale o všetkých vysúvaných na okraj a „skartovaných“ dnešnou spoločnosťou.

„Ak chceme byť Božími mužmi a ženami, ako žiada sv. Pavol Timoteja, musíme zachovať prikázanie bez poškvrny a bez úhony. Týmto prikázaním je milovať Boha a milovať blížneho. Nemožno ich oddeľovať!

A milovať blížneho ako seba samého znamená tiež seriózne sa usilovať o budovanie spravodlivejšieho sveta, kde budú mať všetci prístup k dobrám zeme; kde všetci budú mať príležitosť sa uplatniť ako jednotlivci a ako rodiny; kde budú mať všetci garantované základné práva a dôstojnosť.“

Sväté prikázanie
Podľa Svätého Otca milovať blížneho znamená zdieľať jeho osud, dotýkať sa jeho rán, konkrétne prejavovať Božiu nehu. „Znamená to tiež stať sa blížnymi pre všetkých zbitých a opustených pútnikov na cestách sveta tým, že im budeme zmierňovať rany a vezmeme ich do najbližšieho miesta pomoci, kde bude o ich potreby postarané.

Toto sväté prikázanie dal Boh svojmu ľudu a spečatil ho krvou svojho Syna Ježiša, aby bolo zdrojom požehnania pre celé ľudstvo. Aby sme sa spoločne usilovali o budovanie ľudskej rodiny podľa pôvodného plánu Boha, zjaveného v Ježišovi Kristovi; všetci sme bratmi a sestrami, deťmi jedného Otca,“ uviedol na záver svojej homílie pápež František.

Nepovšimnutí anjeli
Po svätej omši Svätý Otec pozdravil veriacich na celom námestí. Na jeho okraji pri ľavom oblúku kolonády odhalil monumentálne súsošie znázorňujúce utečencov so symbolom krídel anjelov. Dielo kanadského umelca Timothyho Schmaltza je vytvorené z hliny a bronzu a zobrazuje husto natlačený zástup mužov a žien na podstavci pripomínajúcom čln, s tvárami rôznych etník a kultúr súčasnosti i minulosti.

Súsošie s názvom Nepovšimnutí anjeli odkazuje na biblickú výzvu z Listu Hebrejom 13, 2: „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.

V Cirkvi bol vyhlásený Svetový deň migrantov po prvýkrát v roku 1914 pápežom Benediktom XV. na znamenie podpory preukazované Talianom, ktorí v dôsledku hospodárskeho úpadku po zjednotení Talianska masovo odchádzali do Ameriky.

Až neskôr počas pontifikátu Jána Pavla II. bola pridaná zmienka o utečencoch a téma bola poňatá globálne. V roku 2004 bol tento deň ustanovený na druhú nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána, odkiaľ ho pápež František vlani v novembri (21. 11. 2018) preložil na poslednú septembrovú nedeľu.