Svätý Otec zvolal svetový summit o výchove

Na jar budúceho roka bude vo Vatikáne svetové stretnutie zamerané na výchovu a vzdelávania. Zvolal ho pápež František, ktorý dúfa, že sa podarí nájsť výchovné spojenectvo.
VN SK 13.09.2019
Svätý Otec zvolal svetový summit o výchove

Ilustračná snímka: ingimage.com

Pápež František ohlásil na 14. mája 2020 svetové stretnutie všetkých zainteresovaných v oblasti výchovy a vzdelávania. Jeho dejiskom bude Rím. Podľa Svätého Otca je dôležité dospieť ku globálnej vzdelávacej dohode, ktorá ľudí naučí všeobecnej solidarite a novému humanizmu.

„V dobe extrémnej rozštiepenosti a protikladnosti je potrebné zjednotiť sily a pokúsiť sa o vznik výchovného spojenectva, ktoré bude formovať zrelých ľudí schopných žiť v spoločnosti a pre spoločnosť,“ uviedol pápež vo výzve, ktorú okrem textového posolstva 12. septembra formuloval aj cez krátke video.


Pápež František vo videu citoval africké príslovie: „Na vzdelávanie dieťaťa treba celú dedinu“. „Túto dedinu však musíme vytvoriť. Všetci spoločne, aby sme vychovávali deti, vychovávali budúcnosť.

Musíme si počínať tak, aby táto dedina každému umožnila viac si uvedomovať to, čo spája ľudí a všetky prvky ľudskej osoby, štúdium a život, generácie, učiteľov i študentov, rodinu a občiansku spoločnosť spolu s ich politickými, produktívnymi, podnikateľskými a solidárnymi prejavmi.“

Podľa pápež Františka je potrebné založiť výchovný proces na vedomí, že všetko na svete je vnútorne prepojené a je nutné nájsť iné koncepty ekonómie, politiky, rastu a pokroku.

„Musíme mať odvahu formovať ľudí ochotných vstúpiť do služby spoločenstva. Preto sa túžim s vami stretnúť v Ríme, aby sme spolu presadili a aktivovali toto výchovné spojenectvo,“ vysvetlil pápež v posolstve.