Svätyňa vo Fatime zmenila štatúty

Portugalská biskupská konferencia schválila nové štatúty Svätyne Panny Márie Ružencovej vo Fatime.
E- kai 15.02.2019
Svätyňa vo Fatime zmenila štatúty

Ilustračná snímka: ingimage.com

Ako oznámilo vedenie portugalského pútnického miesta, nové dokumenty nadobudnú platnosť 20. februára, v deň, keď sa slávi spomienka na svätých Hyacintu a Františka, deti, ktorým sa zjavila Panna Mária v roku 1917.

Ako informovalo vedenie fatimskej svätyne, dva dokumenty boli pripravené na základe odporúčaní v náuke pápeža Františka, ktoré zverejnil v apoštolskom liste Sanctuarium in Ecclesia vo februári 2017.

Nové dokumenty definujú svätyňu vo Fatime ako pútnické miesto na počesť Panny Márie Ružencovej. V štatútoch sa hovorí o osobitnej pozornosti voči pútnikom, ktorí sú chorí, ľuďom so zdravotným postihnutím, chudobným, ako aj sociálne vylúčeným ľuďom.

„Majúc na pamäti, že svätyne môžu byť miestom skutočného pokoja na hľadanie samého seba a na nájdenie sily pre vlastné obrátenie, fatimská svätyňa je povinná vytvoriť podmienky na to, aby sa stala miestom odpočinku, ticha a kontemplácie“ - čítame v novom štatúte portugalskej mariánskej svätyne.

Svätyňa vo Fatime je jedným z najpopulárnejších pútnických miest na svete.

V roku 2018 ju navštívilo viac ako 7 miliónov pútnikov.

Rok predtým, v jubilejnom roku fatimských zjavení, do tohto portugalského mesta prišlo okolo 9 miliónov ľudí.