Svedectvo ako vzácny dar

Počas Festivalu rodín v Ríme odznelo päť zaujímavých svedectiev o hľadaní cesty k manželstvu, obetovaní sa, odpustení, pohostinnosti a bratstve.

TK KBS 28.06.2022
Svedectvo ako vzácny dar

Snímka: profimedia.sk

Na úvod podujatia, ktoré sa začalo večer o 18.15, prebehlo živé spojenie s jednou z kyjevských farností, v ktorej sa zhromaždilo niekoľko veriacich rodín.

Nasledovalo oboznámenie s patrónmi 10. svetového stretnutia rodín, ktorými sa stali blahoslavení manželia Luigi a Mária Beltrame Quattrocchiovci. Svedectvo o nich podal ich vnuk a tiež muž, ktorý bol na ich príhovor zázračne uzdravený.

Po príchode pápeža Františka bolo odprezentovaných postupne päť svedectiev, tri z nich boli z Ríma, jedno z Konga a jedno z Maroka. Svätý Otec si ich všetky pozorne vypočul a následne vo svojom príhovore na ne reagoval.

Obetovať sa pre druhých

Prvé svedectvo o povolaní do manželstva podali partneri Luigi a Serena Zanglovci, ktorí prišli i so svojimi tromi deťmi. Spoznali sa pred desiatimi rokmi a napriek tomu, že neuzavreli manželstvo, každé z detí dali pokrstiť, pretože pochopili, že sami na ich výchovu nestačia. V súčasnosti sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva.

Druhé svedectvo o povolaní k svätosti prišli podať Roberto a Mária Anselma Corbellovci, rodičia Chiary Corbellovej-Petrillovej. Chiara zomrela v mladom veku po tom, ako jej počas tehotenstva diagnostikovali rakovinu jazyka, no odmietla podstúpiť akúkoľvek liečbu, ktorá by mohla ohroziť život jej vtedy ešte nenarodeného syna Francesca.

Odpustiť a prijať

Paul a Germain Balenzovci z Konžskej demokratickej republiky sa prišli podeliť o tretie svedectvo v kontexte manželstva a rodiny, ktoré sa týkalo povolania k odpusteniu. Vďaka starším manželom zo Spoločenstva kresťanských rodín sa im podarilo zachrániť takmer rozpadnuté manželstvo poškodené neverou, nedôverou a uprednostňovaním moci pred láskou.

O povolaní k pohostinnosti a prijatiu prišla vo štvrtom svedectve porozprávať Ukrajinka Iryna Kožušková so sedemnásťročnou dcérou Sofiou. Obe počas vojny prichýlili manželia Pietro a Erika Chiriacovci z Ríma, ktorí napriek tomu, že majú šesť detí, neváhali poskytnúť obom utečenkám strechu nad hlavou.

Láska medzi kultúrami

Povolanie k bratstvu bolo hlavným motívom piateho svedectva. Predniesla ho Zakia Seddiki Attanasiová, moslimská matka troch detí z Maroka, ktorá pri atentáte prišla o manžela Lucu, kresťana z Talianska, s ktorým harmonicky žila v miešanom manželstve. Založila nadáciu Mama Sofia, ktorej cieľom je pomáhať najmä mladým ľuďom a deťom v zaostalých a rozvojových krajinách.