Svetové dni mládeže sú za rohom

Panuje tam pekná atmosféra, ale nie všetko je ideálne. Človek zo Svetových dní mládeže nemôže prísť úplne premenený, ak si nezažije aj „odvrátenú” časť.

Mediálny tím SDM 28.07.2023
Svetové dni mládeže sú za rohom

Snímka: flickr/JMJ Lisboa 2023

Už šestnástykrát sa pápež stretne s mladými na Svetových dňoch mládeže, tentoraz v Portugalsku, kde nemôžu chýbať ani slovenskí pútnici!  Na podujatie sa prihlásilo až 1 315 účastníkov zo Slovenska. 

Zakladateľmi boli mladí 

Počas Svetových dní mládeže (SDM) sa zhromaždia mladí kresťania z celého sveta, aby sa spolu modlili, zabávali a stretli sa s pápežom. Za zakladateľa SDM sa pokladá sv. Ján Pavol II. ale podľa jeho slov, to boli samotní mladí, ktorí ich založili. Od roku 1986 sa s nimi pápež pravidelne stretáva zhruba každé 3 roky, vždy v inej krajine.

Predposledné stretnutie bolo v roku 2019 v Paname a posledné bolo v Európe – uskutočnili sa v roku 2016 v Krakove, kde sa zúčastnilo tiež veľa Slovákov. Tohto roku budú SDM opäť v Európe a hosťujúcou krajinou sa stane Portugalsko.

Neznámi ľudia môžu byť druhou rodinou

Pútnici sú pozvaní prichádzať do Portugalska už týždeň pred oficiálnym začiatkom SDM na Dni v diecéze (DID). Počas tohto týždňa sa pútnici integrujú do jednotlivých farností po celej krajine. Mladí tu môžu zažiť naozaj autentický zážitok z krajiny, aký vám nevie zabezpečiť žiadna cestovná kancelária. Dni v diecéze sú totiž vždy spojené s veľkou pohostinnosťou miestnych a tiež istou hrdosťou na svoju krajinu.

Rodiny, či farské spoločenstvá, ktoré medzi seba prijímajú pútnikov dajú často mladým pocítiť neuveriteľnú skúsenosť toho, ako sa neznámi ľudia, ktorých reči často ani nerozumieme, môžu stať pre nás druhou rodinou. Slovenskí pútnici strávia tento týždeň v diecéze Porto. Tešiť sa tak môžu nielen na krásne prostredie, ale aj bohatú kultúru, rôzne gastronomické zážitky z domácej kuchyne a výhodou bude určite aj blízkosť Atlantického oceánu.

Pútnikov spája viera, mladosť a nadšenie

Po Dňoch v diecéze sa mladí z celého Portugalska presunú do Lisabonu a jeho blízkeho okolia. Mesto tak naplnia mladí rôznych národností, ktorí často prechádzajú ulice s hlasným spevom, plní radosti. Všade panuje atmosféra, v ktorej sa dokážu dať do reči úplne náhodní okoloidúci, ktorých spája spoločná viera, mladosť a nadšenie. Ani neviete ako, a zrazu ste ovešaní náramkami s farbami národností, o ktorých ste možno len letmo počúvali na hodinách zemepisu. 

Sme pápežova mládež!

Program SDM je naozaj bohatý. Každú krajinu a teda aj našich pútnikov čakajú katechézy, ktoré trávi každá zúčastnená krajina zvlášť. Slováci sa teda zhromaždia na jednom mieste, kde pre nich budú pripravené zaujímavé katechézy, ktoré budú sprevádzané rôznymi hodnotnými umeleckými číslami.

V meste bude na rôznych miestach prebiehať festival radosti. Koncerty, predstavenia, prednášky, modlitby, či iné podujatia budú rozmiestnené priamo po uliciach Lisabonu. 

Silným momentom je, keď sa celý tento dav prvýkrát zhromaždí na úvodnej svätej omši. Prvýkrát totiž človek zažije silu davu mladých ľudí, zhromaždených na jednom mieste. Príchod Svätého Otca medzi mladých je sprevádzaný vždy veľkou radosťou a skandovaním. „Sme pápežova mládež!” volajú všetci len čo sa zdá, že je pápež nablízku. Z každého bodu programu je zjavné, ako sa mladí tešia, že sa môžu hoci len z diaľky stretnúť s ním, a najmä ako sa Svätý Otec teší, keď vidí mladých, ako nádej budúcej Cirkvi. 

Nie všetko je ideálne

K nezabudnuteľnému zážitku SDM určite patrí aj nočná vigília. Po kratšom, či dlhšom putovaní sa všetci zhromaždia na jednom mieste, spoločne sa modlia, bdejú a nakoniec prespia pod holým nebom, aby sa ráno zobudili a pokračovali slávením svätej omše. Aj napriek tomu, že sú všetci unavení po predchádzajúcich dňoch, spoločnej púti a niekedy aj nie úplne pokojnej noci, je táto svätá omša vyvrcholením SDM, kde Svätý Otec rozpošle mladých doslova do každého kúta sveta.

Samozrejme, nie všetko je ideálne. Preplnené metro či vlaky, dlhé rady na obed a všade sú ľudia. No je zlé, keď sa počas SDM musíme na chvíľu vzdať svojho komfortu, učiť sa trpezlivosti, či zažiť krízu potom, čo sa polovica skupiny stratila v dave? Človek zo Svetových dní mládeže nemôže prísť úplne premenený, ak si nezažije aj túto „odvrátenú” časť. Možno práve v týchto chvíľach totiž spoznáme lepšie samých seba, priateľov, ale aj úplne neznámych ľudí ktorých pri sebe v týchto krízových situáciách nájdeme. 

Pozvanie vydať sa na cestu

Pápež František vo svojich príhovoroch pozýva často mladých k aktivite, aby neboli pasívni, neboli „gaučoví kresťania”, ale aby to, čo načerpali, šírili všade, kam pôjdu. Ani tentoraz tomu nebude inak. Témou stretnutia je Mária, ktorá sa po anjelovom zvestovaní vyberie na cestu. Pápež František vo svojom posolstve vyzýva mladých, aby podobne ako Mária, vstali naplnení Ježišom a nenechávali si ho pre seba, ale aby sa vybrali na cestu služby.

Téma Vstaň je i súčasťou prípravných katechéz, ktoré postupne vychádzajú a mladí sa môžu pomocou nich pripraviť na Svetové dni mládeže. Okrem tohtoročnej témy nám katechézy pripomínajú i témy z minulých rokov: Mládenec hovorím ti vstaň (Lk 7,14) a „Ale vstaň a stoj na nohách, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím” (Sk 26, 16).