Svetový deň médií má už svoju tému

Už je známa téma budúcoročného Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Sú ňou slová z Jánovho evanjelia: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 46) s podtitulom Komunikovať stretávaním sa s ľuďmi takými, akí sú, a tam, kde sú.

VN SK 06.10.2020
Svetový deň médií má už svoju tému

Tému zverejnila Svätá stolica v deň sviatku svätých archanjelov 29. septembra. V poradí 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov bude Cirkev sláviť v nedeľu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého - 16. mája 2021.

„Hlásanie evanjelia sa ešte pred samotnými slovami uskutočňuje prostredníctvom pohľadov, svedectiev, skúseností, stretnutí a blízkosti,“ uvádza sa v komuniké Svätej stolice.

„V epochálnej zmene, ktorú prežívame, v čase, ktorý nás zaväzuje k udržiavaniu spoločenskej vzdialenosti v dôsledku pandémie, dokáže komunikácia umožniť blízkosť potrebnú na to, aby sme rozpoznali to, čo je podstatné, a skutočne pochopili zmysel vecí.

Nepoznáme pravdu, ak ju nezakúšame, ak nestretávame osoby, ak nemáme účasť na ich radostiach i bolestiach. Staré úslovie - Boh ťa stretáva tam, kde si - môže byť sprievodcom pre tých, ktorí sa angažujú v mediálnej a komunikačnej práci v Cirkvi.“