Synoda biskupov bude mať novú formu

V dňoch 9. a 10. októbra 2021 sa začne synodálny proces, ktorý bude trvať dva roky a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme.
VN SK 25.05.2021
Synoda biskupov bude mať novú formu

Dokument, ktorý stanovuje harmonogram práce 16. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov, zverejnili v piatok 21. mája vo Vatikáne. Novinkou je trojfázový postup synody, ktorý sa začne na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme.

Tému najbližšej synody potvrdenú Svätým Otcom Františkom zverejnili v marci 2020 v tomto znení: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia. Slávnostné otvorenie trojfázovej synodálnej cesty bude vo Vatikáne za prítomnosti pápeža 9. a 10. októbra 2021. Toto úvodné stretnutie bude pozostávať z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie.

Partikulárne cirkvi začnú svoju cestu v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu, preto sekretariát Synody biskupov zašle prípravný dokument, ktorý bude sprevádzať dotazník a takzvané vademékum s návrhmi, ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi.

Zašle ho aj dikastériám rímskej kúrie, združeniam vyšších rehoľných predstavených či federáciám zasväteného života, medzinárodným laickým hnutiam, univerzitám či teologickým fakultám.

Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodálnym stretnutím“, z ktorého výstup poputuje príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle Generálnemu sekretariátu Synody biskupov.

V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi. Druhá, kontinentálna fáza bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.

Synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.

Biskupská synoda, ktorú založil pápež Pavol VI. s cieľom kontinuálne pokračovať v kolegiálnej skúsenosti Druhého vatikánskeho koncilu, sa takto po prvý raz bude sláviť „decentralizovaným“ spôsobom.