Synoda načúva aj ľuďom s postihnutím

Online stretnutie so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi zorganizovalo 19. mája vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život v spolupráci s Generálnym sekretariátom Biskupskej synody. Išlo o rozbehnutie medzinárodného synodálneho procesu v radoch postihnutých ľudí.
VN SK 24.05.2022
Synoda načúva aj ľuďom s postihnutím

Na snímke je kardinál Mario Grech počas online stretnutia. Snímka: © Dicastery for Laity, Family and Life

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia biskupských konferencií a medzinárodných združení. Ako uvádza komuniké, „cieľom bolo dať hlas priamo ľuďom so zdravotným postihnutím, veriacim, ktorí sú často na okraji našich cirkví“.

Do dynamického dialógu sa pripojilo približne 30 účastníkov so zmyslovým, telesným alebo kognitívnym postihnutím z viac ako 20 krajín sveta. Mohli sa vyjadriť vo svojich jazykoch vrátane troch posunkových rečí k základným otázkam synody: Ako kráčame s Ježišom a s našimi bratmi a sestrami, aby sme ho ohlasovali?

Čo žiada Duch Svätý od našej Cirkvi, aby sme rástli na ceste s Ježišom a s našimi bratmi a sestrami, aby sme ho ohlasovali? Pri stretnutí zazneli aj dojímavé svedectvá z Libérie, Ukrajiny, Francúzska a Mexika, ktoré upozornili na potrebu prekonávať diskrimináciu, vylúčenie a paternalizmus.

Francúzska katechétka s Downovým syndrómom, ktorá pri svojom zasvätení dostala od biskupa dvojitý mandát na modlitbu a evanjelizáciu, uviedla: „Mohla som byť potratená. Som šťastná, že žijem. Mám všetkých rada a ďakujem Bohu, že ma stvoril.“

Generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Mario Grech sa pri otvorení online stretnutia tiež podelil o osobnú skúsenosť: „Mám dlh voči osobám so zdravotným postihnutím. Práve jedna z nich ma nasmerovala na cestu kňazského povolania. Ak je skartovaná tvár brata alebo sestry s hendikepom, to Cirkev sa stáva hendikepovanou.“