Synoda o mladých je pripravená

Októbrová biskupská synoda venovaná téme mladých ľudí už má svoj pracovný plán v podobe pracovného dokumentu Instrumentum laboris.
20.06.2018
Synoda o mladých je pripravená

Predstavitelia generálneho sekretariátu synody pod vedením kardinála Lorenza Baldisseriho predstavili 50-stranový materiál na tlačovej konferencii vo Vatikáne.

Synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ sa zíde v Ríme od 3. do 28. októbra 2018.

Pracovný dokument je rozdelený do troch častí:

1. Rozpoznať: Cirkev načúva realite; 2. Interpretovať: Viera a rozlišovanie povolania a 3. Vybrať si: Cesty pastoračnej a misionárskej konverzie.