Synodálni otcovia poslali mladým list

V nedeľu 28. októbra sa uzavrelo 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania.
VN SK 01.11.2018
Synodálni otcovia poslali mladým list

Kardinál Lorenzo Baldisseri číta list synodálnych otcov na záver svätej omše. Snímka: profimedia.sk

S pápežom Františkom koncelebrovali synodálni biskupi, čestné miesto vo vstupnej procesii dostali mladí synodálni audítori.

Ich reprezentanti na záver slávnosti sprevádzali generálneho sekretára Synody biskupov kardinála Lorenza Baldisseriho, ktorý od oltára predniesol záverečný odkaz synodálnych otcov adresovaný mladým ľuďom celého sveta.

List vyjadruje úmysel synodálnych otcov načúvať mladým ľuďom na celom svete. „Vieme o vašich vnútorných hľadaniach, radostiach a nádejach, bolestiach a úzkostiach, ktoré vytvárajú váš nepokoj“, píšu synodálni otcovia.

„Túžime po tom, aby ste teraz mohli počuť naše slovo: chceme spolupracovať na vašich radostiach, aby sa vaše očakávania premenili na ideály. Sme si istí, že s vašou chuťou žiť budete ochotní vložiť sa do toho, aby sa vaše sny mohli uskutočniť vo vašom živote a v ľudských dejinách.“

Kardináli a biskupi povzbudzujú v liste mladých, aby ich neodradili slabosti a hriechy cirkevných predstaviteľov a zdôrazňujú: „Cirkev je vašou matkou, neopúšťa vás a je pripravená sprevádzať vás na nových cestách, po výšinách, kde vietor Ducha vanie silnejšie a rozháňa hmly ľahostajnosti, povrchnosti a skleslosti.“

Podľa synodálnych otcov Cirkev a svet naliehavo potrebujú nadšenie mladých. „Buďte spoločníkmi na ceste tým najkrehkejším, chudobným a doráňaným životom. Vy ste prítomnosť. Buďte jasnejšou budúcnosťou,“ píšu synodálni otcovia v liste mladým.