Sýria stráca kresťanov

Počet kresťanov v Sýrii sa naďalej zmenšuje. „Či prežijeme alebo nie, to je otázka, ktorú si kladie väčšina veriacich v Krista, vrátane biskupov,“ hovorí františkán a farár v Aleppe, páter Ibrahim Alsabagh. Ako zdôrazňuje, závisí to od podpory zvonku.
VN CZ 02.09.2020
Sýria stráca kresťanov

Sýrsky františkán tvrdí, že kresťania si neželajú, aby sa z ich kostolov stali múzeá; žiaľ, situácia sa však ustavične zhoršuje.

„Reč je o utrpení, ktoré netrvá iba niekoľko posledných mesiacov, ale už desať rokov. Zdalo sa, že to už nemôže byť horšie, no teraz je zrejmé, že áno,“ hovorí páter Ibrahim Alsabagh.

„Nikdy sme neprerušili charitatívnu pomoc, potravinové balíčky, zdravotnícku podporu ani realizáciu konkrétnych drobných projektov týkajúcich sa vytvárania pracovných príležitostí prostredníctvom mikroúverov. Nepretržite pomáhame ľuďom pri obnove zničených domov. Svoju budúcnosť vytvárame s pomocou Božej milosti.

Chceme tu naďalej žiť, nechceme odchádzať, opustiť naše kostoly a dopustiť, aby z nich boli múzeá alebo niečo iné. Všetkými silami sa snažíme podporovať kresťanské komunity. Veľmi ma teší, že sme tento rok mali aj krsty a niekoľko mladých párov si vyslúžilo sviatosť manželstva. Uskutočnili sa aj prvé sväté prijímania.

To všetko je ovocie Božieho milosrdenstva. Je tu mnoho rodín, ktoré sú nádejou, že prežijeme, zostaneme a ešte viac tu zapustíme korene,“ dodáva farár v sýrskom Aleppe Ibrahim Alsabagh.