Taizé obnovuje stretnutia mládeže

Po období spôsobenom pandémiou koronavírusu sa tento rok znovu uskutoční Medzinárodné stretnutie mladých v Taizé vo Francúzsku.
VN CZ 27.07.2021
Taizé obnovuje stretnutia mládeže

Bol vypracovaný protokol, ktorý má zabezpečiť dodržiavanie hygienických predpisov. Každý týždeň sa tak uskutoční program, ktorý zahŕňa spoločné modlitby, diskusie v malých skupinkách, tematické stretnutia a pomoc pri práci, ktorú treba vykonať.