Takéto rodiny liečia svet

Súbežne so Svetovým stretnutím rodín v Ríme sa konali katolícke prorodinné podujatia aj na Slovensku. Usporiadali ich biskupi vo svojich diecézach.
Katolícke noviny 28.06.2022
Takéto rodiny liečia svet

Po svätej omši v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach viac ako sto jubilujúcich párov manželov prijalo z rúk otcov biskupov osobitné požehnanie. Snímka: Jaroslav Fabian

KOŠICE

Nedeľný deň rodiny 26. júna sa začal v Dóme sv. Alžbety omšou za rodiny, celebroval ju arcibiskup metropolita Bernard Bober a pomocný biskup Marek Forgáč.

„Učme sa schopnosti prijatia, aby sme neboli uzavretou a sebeckou bunkou, ktorá nepotrebuje chodiť do spoločenstva ani do kostola a ktorá nechce mať s nikým nič spoločné,“ povedal v homílii arcibiskup.

„Prejaviť ľudskosť, pohostinnosť a štedrosť je veľká škola do života pre vaše deti – tak ako ste to mnohí urobili počas vojnového konfliktu na Ukrajine, keď ste do svojich rodín a domovov prijali ľudí utekajúcich pred vojnou.“

Arcibiskup tiež dodal, že „rodina je schopná prekonávať všetko, každé rozdelenie, búra predsudky a prekonáva rozdelenia. Takéto rodiny liečia svet“.

Po svätej omši vyše sto párov, ktoré tento rok oslavujú 25. výročie manželstva, prijalo z rúk otcov biskupov osobitné požehnanie. Deň rodiny pokračoval popoludní v centre mesta bohatým programom. JAROSLAV FABIAN

Vydarené podujatie vo Vysokej nad Uhom malo skutočne rodinný charakter. Snímka: Mária Aľušíková 

VYSOKÁ NAD UHOM

Arcidiecézne centrum pre rodinu (ACR) v Košiciach v spolupráci s Pastoračným centrom Anny Kolesárovej pripravilo na 25. jún program venovaný rodinám v rodisku blahoslavenej mučeníčky čistoty. Svätú omšu slávil riaditeľ ACR Martin Rečlo.

V homílii sa zameral na rodinnú lásku, ktorá sa skladá z maličkostí, a aj keď rodina prechádza ťažkosťami, vždy ju má kto podržať, ak je pevne zakotvená v Bohu.

Povzbudením pre zúčastnené rodiny boli aj tri svedectvá manželov. Nasledovalo vyslanie rodín na „cestu svätosti“, ktoré pozostávalo z jedenástich stanovíšť s aktivitami pre rodiny.

Absolvovalo ju všetkých 35 rodín, ktoré mohli zanechať stopu na „severnom póle“, prejsť „bránou do neba“, spáliť ťarchu rodiny a potešiť ručne vyrobeným kvetom Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. 

Počas celého podujatia bola vyložená Oltárna sviatosť v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, udeľovalo sa požehnávanie rodinám v kaplnke Domu svätého Jozefa a mnohí sa v tichosti modlili pri hrobe bl. Anny Kolesárovej. MÁRIA  AĽUŠÍKOVÁ

Nitriansky biskup Viliam Judák udelil deťom, ktoré prišli na Deň rodiny, osobitné požehnanie. Snímka: Tibor Ujlacký

NITRA

Za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a pomocného biskupa Petra Beňa sa v nedeľu na kalvárii uskutočnilo aj stretnutie rodín Nitrianskej diecézy.

Hodinka s biskupom, korunka Božieho milosrdenstva, piknik v tráve s klasikou, šašovia z Christilandu, pesničkohry s Mirom Jilom a aj rôzne dobroty, to všetko boli súčasti nitrianskeho Dňa rodiny.

Vrcholom podujatia bola slávnostná svätá omša, ktorú celebrovali biskupi Viliam Judák a Peter Beňo spolu s ďalšími kňazmi. Biskup Judák v príhovore upriamil pozornosť na rodinnú lásku podľa vzoru Božej rodiny.

„Byť veriacim otcom a matkou v dnešnom svete je veľmi náročné poslanie, preto sa vám chceme poďakovať za vaše svedectvo žitej a živej viery. Vzťahy a hodnoty, ktoré sa žijú v rodine, presahujú dvere rodinného hniezda, čo má veľký dosah na spoločenský život v každej oblasti i na život Cirkvi.“ TIBOR UJLACKÝ

 

Žilinský biskup Tomáš Galis vrúcnymi slovami ocenil dlhoročných manželov. Snímka: Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy 

ŽILINA

V kostole najväčšej sídliskovej farnosti Žilina-Vlčince a na priľahlom Námestí Jána Pavla II. sa nedeľné diecézne stretnutie rodín uskutočnilo s biskupom Tomášom Galisom.

Ten rodiny vyslal na misiu svätosti v manželskom a rodičovskom povolaní a poslaní a odovzdal im pritom reprodukciu obrazu Tajomstvo je veľké, ktorý vytvoril páter Marko Ivan Rupnik špeciálne na túto udalosť.

Nasledovalo spoločné agapé, pripravené tímom dobrovoľníkov z Rodinkova a z farnosti Žilina-Vlčince, pri ktorom si užili kopec zábavy najmä deti. 

Motívom popoludňajšieho programu bola téma dozrievania k svätosti od útleho veku až po zrelé svedectvá dlhoročných manželov, verne žijúcich poslanie sviatostného manželstva. –RS–

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik zdôraznil ako vzor pre všetky rodiny Svätú rodinu z Nazareta. Snímka: Andrea Katriňáková

ROŽŇAVA

Rožňavská diecéza ukončila Rok rodiny Amoris laetitia 26. júna v Poltári. Kostol sv. Cyrila a Metoda sa naplnil miestnymi farníkmi aj hosťami, ale najmä išlo o jubilujúcich manželov z  celej diecézy, ktorých osobitne pozval pastierskym listom rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

Tento deň označil rožňavský biskup Stanislav Stolárik za „bijúce srdce Rožňavskej diecézy“, v  ktorom cítiť tlkot Božej lásky a dobroty a prial ju pocítiť celému Slovensku.

„Boh nás miluje, Svätá rodina nás ochraňuje, máme šancu znova posilniť svoju dôveru a prosiť za nádherné dielo, ktoré Boh dal ľudstvu v rodinách.“

Jubilujúci manželia si potom obnovili manželské sľuby a prijali osobné blahoželanie otca biskupa a dar – obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie s prianím, aby tieto Srdcia boli ich stálou oporou a aby vždy verili v ich prisľúbenia. MÁRIA ČERVENÁ

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.