Talianski biskupi hovorili o synodalite

Vo štvrtok 25. novembra sa skončilo 75. mimoriadne generálne zhromaždenie Talianskej biskupskej konferencie (CEI), ktoré 22. novembra slávnostne otvoril pápež František. Kardinál Gualtiero Bassetti uviedol ako kľúčové témy synodalitu, pandémiu, migrantov, dôstojnosť chorých a pohromu sexuálneho zneužívania.
VN IT 30.11.2021
Talianski biskupi hovorili o synodalite

Na generálnom zhromaždení talianskych biskupov sa v rámci diskusií objavila potreba na uprednostnenie a zapojenie laikov. Snímka: profimedia.sk

Biskupské stretnutie sa skončilo na Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách.

„Myslím si, že je potrebné urobiť ešte viac pre to, aby sa takýmto situáciám predchádzalo, aby sme takmer každý deň neplakali nad nejakým zločinom, ktorý nám aj pre spôsob, akým sa stal, trhá srdce,“ uviedol kardinál Gualtiero Bassetti, predseda Talianskej biskupskej konferencie.

V záverečnom komuniké zo štyroch dní zasadania sa zdôraznila ústredná úloha synodality. Veľa času sa venovalo práci v synodálnych skupinách, ktoré ponúkali možnosť bratského zdieľania v perspektíve pastoračnej služby vo vlastných komunitách a širšej kolegiality.

Generálne zhromaždenie ponúklo i priestor pre duchovných pastierov, aby sa navzájom vypočuli a prediskutovali cesty, ktoré treba v tejto oblasti rozvíjať. V rámci diskusií sa opäť objavila potreba na uprednostnenie a zapojenie laikov.

Generálny sekretár Biskupskej synody, kardinál Mario Grech apeloval na biskupov, aby pozorne počúvali Boží ľud a boli príkladom vo fáze rozlišovania. „Nech je syntéza, ktorú ponúkate sekretariátu, skutočne ovocím počúvania cirkví v Taliansku,“ zdôraznil kardinál Grech.