Taliansky biskup pozastavil povinnosť mať krstných a birmovných rodičov

„Pri voľbe birmovných a krstných rodičov často ide skôr o formálnu povinnosť, a to bez toho, aby sa prihliadalo na  duchovnú dimenziu. O krstných rodičoch sa rozhoduje na základe príbuzenských či priateľských vzťahov alebo osobných záujmov a nie s ohľadom na špecifickú úlohu, ktorú sú povolaní zastávať, teda odovzdávať vieru. A vieru musia prežívať prvom rade sami, aby o nej potom mohli svedčiť“ - týmito slovami Michele Fusco, biskup talianskej Diecézy Sulmona-Valve, zdôvodňuje dekrét, ktorým od prvého augusta zrušil na trojročnú skúšobnú dobu prítomnosť krstných rodičov pri krstoch a birmovaniach.
VN CZ 10.08.2020
Taliansky biskup pozastavil povinnosť mať krstných a birmovných rodičov

Kánonické právo mu poskytuje túto možnosť, pretože postavu krstného rodiča nepovažuje za povinnú. Podľa talianskeho biskupa nejde o bezprostredné, ale dlhodobo zvažované rozhodnutie prijaté spoločne s diecéznymi kňazmi a katechétmi po mnohých pastoračných konzultáciách. Výsledný dekrét schválila kňazská rada minimálne na najbližšie tri roky a rozhodne ho privítala.

Biskup Fusco pre denník Avvenire uviedol, že za krstných rodičov sa občas hlásia ľudia, ktorí „nechodia do kostola, nie sú súčasťou farského spoločenstva, majú zložitú manželskú situáciu; s človekom, ktorý je kandidátom na prijatie spomínaných sviatostí, majú možno priateľský vzťah - ale o viere nemožno hovoriť.

Kňazi sú preto nútení odmietať takýchto krstných rodičov, čím vznikajú nedorozumenia“. Biskup v tejto súvislosti poukazuje na širšie poslanie kňazského a farského spoločenstva, ktoré môže zastávať duchovné vedenie a nahradiť jednotlivé osoby krstných rodičov.

S menej pozitívnou reakciou sa dekrét stretol v niektorých rodinách, ktoré podľa biskupových slov „nechápu problematiku, lebo úlohu krstných rodičov vnímajú skôr povrchne a sú spokojné s existujúcim stavom, a tak nerozumejú jeho zmene“.

„Tento krok sa teda stáva príležitosťou na zamyslenie sa pre celé cirkevné spoločenstvo,“ uzatvára biskup z talianskeho kraja Abruzzo. Vzhľadom na to, že „aj iné talianske diecézy prijali podobné rozhodnutie,“ môže to vyvolať „širšiu cirkevnú reflexiu“.