Teológia má sprostredkovať inteligenciu viery

Už na jeseň sa začne biskupská synoda, ktorá sa bude venovať téme Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia. Svätý Otec František otvorí synodálny proces na stretnutí 9. – 10. októbra vo Vatikáne. Nastávajúca synoda vyvrcholí zasadnutím biskupov v októbri 2023 v Ríme, teda až po dvoch rokoch práce na úrovni miestnych cirkví a následne v širších regiónoch.
TK KBS 24.08.2021
Teológia má sprostredkovať inteligenciu viery

Podsekretár Synody biskupov Luis Marín de San Martín na margo blížiacej sa synody hovorí, že to nie je samostatná udalosť, ale proces. „Ide o skutočnosť spoločného putovania. To je to, čo znamená synoda. Preto je podstatná autenticita kresťanského života. Synoda nemá byť len administratívnym aktom, v ktorom sa rozdeľuje moc, ale činnosťou Ducha a v Duchu,“ hovorí Luis Marín de San Martín.

Podľa jeho slov totiž synoda nie je parlamentarizmom ani ideologickou konfrontáciou, ale rozlišovaním v Duchu Svätom. Tiež má predstavovať spoluzodpovednosť, ktorá je v zhode s charizmou každého jednotlivca, či už laika, alebo klerika.

„Aby sme mohli kráčať touto cestou, potrebujeme nielen zmenu mentality, ale zmenu srdca – inými slovami obrátenie.“ Keďže Luis Marín de San Martín je v rámci Synody biskupov aj koordinátorom Teologickej komisie, na otázku, aká je úloha teológie počas synody, vysvetľuje:

„Môžeme sa mylne domnievať, že teológia je len intelektuálnym cvičením, zábavou pre určité cirkevné elity. Druhý vatikánsky koncil nám však v konštitúcii Gaudium et spes pripomína, že cieľom teológie je sprostredkovať náuku mužom a ženám našej doby, takpovediac pre inteligenciu viery.

Prečo? Aby poznali Boha zjaveného v Kristovi a svedčili o radostnej zvesti spásy. Musí tu byť skúsenosť lásky, ktorá nás vedie k misii. Teológia musí byť bezpochyby na synode prítomná.“