To ráno zmenilo dejiny

Na konci júla prežilo Slovensko svoje Národné stretnutie mládeže v Prešove. Rovnakú púť zažili aj talianski mladí, ktorí prišli do Ríma a prežili tam dva dni, od 11. do 12. augusta. Večné mesto privítalo 70-tisíc mladých.
12.08.2018
To ráno zmenilo dejiny

Na Národné stretnutie mládeže prišlo do Ríma až 70-tisíc mladých Talianov, ktorí obsadili celý Maximov cirkus. Snímka: profimedia.sk

Celotaliansku púť mladých s názvom „Sme tu“ zorganizovala Konferencia biskupov Talianska ako prípravu na októbrovú synodu o mladých.

Do púte sa zapojilo 195 talianskych diecéz a spolu s mladými putovalo aj 120 biskupov. Viaceré skupiny peších pútnikov boli na ceste už od tretieho augusta. Jednu zo skupín, ktorá putovala 117 kilometrov pešo z Loreta cez Assisi až do Ríma v duchu 38-ročnej tradície františkánskej púte mládeže, prijal Svätý Otec v Dome sv. Marty už v piatok 10. augusta večer.

Dejiny sa zmenili
Mladí pútnici sa v sobotu od popoludnia zhromažďovali na priestranstve Maximovho cirkusu neďaleko historického centra Ríma, aby sa tu večer stretli so Svätým Otcom a spoločne s ním slávili modlitbovú vigíliu.

Pápežovi na začiatku položili tri otázky. Prvá sa týkala osobnostného rastu, druhá problému rozlišovania povolania a v tretej otázke sa mladí pýtali na zmysel života.

Sobotné stretnutie vyvrcholilo bohoslužbou slova, počas ktorej Svätý Otec predniesol pozoruhodnú reflexiu k prečítanému úryvku z Jánovho evanjelia o prázdnom hrobe, ku ktorému bežali spoločne Peter a Ján, keď sa od Márie Magdalény dozvedeli, že je prázdny.

„Ježišovi nasledovníci bežia, pretože dostali správu, že Ježišovo telo zmizlo z hrobu. Srdcia Márie Magdalény, Šimona Petra, Jána sú plné lásky a šialene bijú po odlúčení, ktoré sa zdalo definitívne. Možno sa v nich znova zažíha nádej, že opäť uvidia Pánovu tvár.

Tak ako v ten prvý deň, keď im sľúbil: ,Poďte a uvidíte′ (Jn 1, 39). Ten, kto beží najrýchlejšie, je Ján, určite preto, že je najmladší, ale aj preto, že neprestal dúfať po tom, ako videl na vlastné oči zomrieť Ježiša na kríži.

A tiež preto, že stál blízko Márie, Matky, a ,nainfikoval sa′ jej vierou. Keď cítime, že nám ubúda viera alebo je vlažná, poďme k nej, k Márii, a ona nás naučí, porozumie nám, dá nám pocítiť vieru. To ráno zmenilo dejiny,“ dodal Svätý Otec.

Potrebujeme odvahu mladých
Pápež František vyjadril radosť z toho, že mladí prišli na toto stretnutie. „A keďže ste mladí, ja, ako Peter som šťastný, že vás vidím bežať rýchlejšie, tak ako Ján, povzbudený impulzom vášho srdca, citlivého na hlas Ducha, ktorý oživuje vaše sny.

Preto vám hovorím, neuspokojujte sa s opatrným krokom toho, kto sa zaradí na koniec radu. Je potrebná odvaha riskovať skok smerom vpred, odvážny a smelý skok, aby ste tak ako Ježiš snívali a uskutočňovali Božie kráľovstvo a zasadili sa za bratskejšie ľudstvo. Potrebujeme bratskosť: riskujte, choďte vpred!“

Pápež povzbudil mladých, aby bežali rýchlejšie ako tí, čo sú v Cirkvi trochu pomalí a bojazliví. „Cirkev potrebuje váš elán, vaše intuície, vašu vieru. Potrebujeme ich! A keď prídete tam, kam sme my ešte neprišli, majte trpezlivosť na nás počkať, ako Ján čakal Petra pred prázdnym hrobom.“

Po stretnutí so Svätým Otcom program pokračoval tzv. „Bielou nocou“ v rímskych kostoloch a na námestiach až do 4. hodiny ráno. V nedeľu mladí slávili svätú omšu o 9.30 na Vatikánskom námestí s predsedom Konferencie biskupov Talianska kardinálom Bassettim.
VNSK