Turínske plátno skúmal plastický chirurg

Turínske plátno patrí k najčastejšie skúmaným predmetom na svete. Zaoberali sa ním vedci z odborov ako hematológia, chémia alebo biológia. Teraz ho však prvýkrát analyzoval plastický chirurg.
VN CZ 25.02.2020
Turínske plátno skúmal plastický chirurg

Detail tváre na turínskom plátne. Snímka: profimedia.sk

Toto prvenstvo si môže pripísať profesor Bernardo Hontanilla z kliniky Navarrskej univerzity. Výsledky svojho bádania publikoval v časopise Scientia et Fides.

„Všetky doterajšie bádania tvrdia, že poloha muža z plátna je typická pre mŕtve telo. V skutočnosti však ide o obvyklý pohyb osoby, ktorá sa snaží vstať,“ domnieva sa španielsky lekár. Na plátne je podľa neho odtlačená podoba živého človeka.

„Ak plátno zakrývalo Ježišovo telo, zdá sa rozumné domnievať sa, že by on chcel ukázať na tom istom predmete nielen znamenie smrti, ale aj zmŕtvychvstanie,“ dodáva profesor Hontanilla.

„Poloha tela ukazuje prvé, počiatočné gesto zdvíhania sa,“ pokračuje chirurg a s vedomím, že výsledky jeho skúmania môžu vyvolať polemiky, uisťuje, že svoje tézy môže vedecky doložiť. „Ak všetky stopy, ktoré sa na plátne nachádzajú, prepojíme s tým, čo opisujú evanjeliá, všimneme si, že sa všetko dokonale zhoduje, nielen pokiaľ ide o smrť, ale aj o zmŕtvychvstanie.

Na jednom a tom istom predmete nachádzame ako statické znaky smrti, tak aj dynamické znaky života. Ak podoba na plátne je Ježišovou podobou, potom majú kresťania doklad o jeho smrti a zmŕtvychvstaní,“ uvádza plastický chirurg Bernardo Hontanilla.

Vzácnu relikviu uloženú v turínskej katedrále bude možné vidieť na konci tohto roka. Mimoriadne vystavenie schválil pápež František pri príležitosti novoročného medzinárodného stretnutia Púte dôvery na zemi, organizovaného tento rok už po štyridsiaty tretí raz ekumenickou komunitou bratov z Taizé (28. decembra 2020 - 1. januára 2021) tentoraz práve v piemontskej metropole.