Ukazujme svetu vierohodnú tvár Cirkvi

Na národnej púti na Velehrade na Morave si slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda uctilo 30-tisíc pútnikov.
Velehrad.eu, TK KBS 12.07.2022
Ukazujme svetu vierohodnú tvár Cirkvi

Cyrilo-metodské slávnosti na Velehrade vyvrcholili slávením Eucharistie. Hlavným celebrantom bol kardinál Michael Czerny. Snímky: Člověk a víra/Josef Polehna

Oslavy Dní ľudí dobrej vôle sa začali 4. júla na Velehrade modlitbou za vlasť, venovanou aj za mier na Ukrajine a na celom svete. Viedol ju pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie Jan Graubner, kardinál Dominik Duka a novozvolený administrátor Olomouckej arcidiecézy biskup Josef Nuzík.

„Modlime sa, aby naša krajina prispela k prebudeniu hodnôt, ktoré priniesli na Velehrad svätí Cyril a Metod,“ povedal velehradský farár Josef Čunek, „je to jediná nádej pre budúcnosť Európy.“

Cyrilo-metodské slávnosti vyvrcholili v utorok 5. júla na nádvorí pred Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a prefekt vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

„Cirkev sa zrodila ako sviatosť porozumenia. Cirkev je sviatosťou – účinným znamením, symbolom a nástrojom jednoty, ku ktorej je povolané celé ľudstvo,“ povedal vo svojej homílii kardinál. Cirkev musí byť otvorenou spoločnosťou voči Bohu a jeho plánu s ľudstvom.

„Ukazujme svetu otvorenú, materskú, zrozumiteľnú a vierohodnú tvár Cirkvi. Aj takto naplníme odkaz svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy.“