Uplynulo sto rokov od povolenia potratov

Dňa 18. novembra 1920 sa Rusko na základe rozhodnutia ľudových komisárov (boľševických ministrov) pre zdravotníctvo a spravodlivosť stalo prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala potraty.
E- kai 24.11.2020
Uplynulo sto rokov od povolenia potratov

Na toto smutné výročie zorganizovala Katolícka cirkev v Rusku modlitby za „svätý dar života“ a za zákaz potratov.

V krátkom videu zverejnenom na internete si Katolícka cirkev v Rusku pripomenula okolnosti, za ktorých bol tento zákon zverejnený, pričom zdôraznila jeho tragické následky pre celú krajinu a spoločnosť a vyzvala na zmierne modlitby za tento „hrozný hriech“ a na úctu a podporu daru života.

V pamätnom vyhlásení pri tejto smutnej príležitosti ruskí katolícki biskupi poznamenali, že „po prvý raz v histórii ľudstva sa zabitie dieťaťa stalo prostriedkom na ochranu zdravia žien a záujmov rasy“.

Zdôraznili, že na toto „tragické výročie“ sa nesmie zabúdať, tým viac, že toto rozhodnutie vydláždilo cestu pre nové myslenie v spoločnosti, podľa ktorého „umelé prerušenie tehotenstva možno odôvodniť aj zložitými ekonomickými podmienkami a že ide o lekársku činnosť, ktorá je taká bežná ako zvyčajné liečebné postupy“.

Biskupi tiež poznamenali, že „jedným z najtragickejších dôsledkov legalizácie potratov je to, že počet „dobrovoľne“ ukončených tehotenstiev presahuje počet obetí oboch svetových vojen.