Úprava katechizmu je dogmatický posun vpred

Predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie arcibiskup Rino Fisichella sa vyjadril k úprave Katechizmu Katolíckej cirkvi o treste smrti. Jeho zamyslenie zverejnil vatikánsky denník L´Osservatore Romano.
VN SK 14.08.2018
Úprava katechizmu je dogmatický posun vpred

„Novou formuláciou bodu 2267 robí Cirkev rozhodný krok v podporovaní dôstojnosti každej osoby, akýkoľvek prečin by spáchala, a výslovne odsudzuje trest smrti.

Formulácia dovoľuje zachytiť niektoré inovatívne prvky, ktoré otvárajú cestu k vyššej zodpovednosti veriacich za život, osobitne v početných krajinách, kde ešte pretrváva trest smrti,“ vysvetľuje Rino Fisichella a dodáva, že tu ide aj o pokrok z hľadiska dogmy.

„Nový text tohto bodu katechizmu potvrdzuje, že ,Cirkev vo svetle evanjelia učí, že trest smrti je neprípustný, keďže napáda nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka´. Táto pasáž je dôkazom, že tu máme ozajstný dogmatický pokrok.

Chrániť depozit viery neznamená mumifikovať ho, ale urobiť ho čoraz konformnejším jeho vlastnej prirodzenosti a dovoliť, aby bola pravda viery schopná odpovedať na otázky každej generácie.“

Arcibiskup Fisichella upozorňuje aj na to, že sprievodný list prefekta Kongregácie pre náuku viery Luisa Ladariu Ferrera k zmene bodu 2267 vyzdvihuje kontinuitu: „List Kongregácie pre náuku viery, ktorý poslali biskupom a ktorý sprevádza nový text katechizmu, ukazuje starostlivosť o zdôraznenie kontinuity nového obsahu s predošlým magistériom.“

Formuláciu, ktorá sa stala novým znením bodu 2267, použil pápež František na stretnutí, ktoré zorganizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie 11. októbra 2017. Rino Fisichella dodáva, že Svätý Otec pritom prevzal slová pápeža Jána XXIII. z otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu: „uchovávať a rozvíjať“.

O vnímaní vinníka a jeho budúcnosti, podľa nového znenia bodu 2267, Rino Fisichella hovorí: „Je to pohľad na budúcnosť, kde obrátenie, pokánie a túžba začať úplne nový život nemôžu byť nikomu odňaté, dokonca ani tomu, kto sa poškvrnil veľmi závažnými zločinmi.

Zamerať sa na odpustenie a vykúpenie je výzvou, ktorú je Cirkev povolaná osvojiť si ako záväzok novej evanjelizácie.“